"hasty" translation into Hungarian

EN

"hasty" in Hungarian

EN

hasty {adjective}

volume_up
The drama of Serbia and Kosovo should caution us against taking hasty decisions.
Szerbia és Koszovó drámájának figyelmeztetnie kell az elhamarkodott döntések veszélyeire.
In my opinion, the entire independence process is hasty and ill-conceived.
Véleményem szerint az egész függetlenedési folyamat elhamarkodott és rosszul tervezett.
Something hasty and pathetic came from my lips: But what do you want?
Elhamarkodott, szánalmas szavak jöttek ki a számon:
It was ready to beat a hasty retreat the instant danger threatened.
Készen volt rá, hogy mihelyt veszély fenyeget, gyors visszavonulót fújjon.
That was enough to start the hasty, wordless migration.
Ezzel kezdetét vette a néma, de gyors kivonulás.
This was the pressure of obtaining this hasty result.
Érződik az a nyomás, amely miatt ilyen gyors eredményt kellett elérni.
hasty (also: giddy-paced)
It suggested a hasty loading of vessels, intended to attack, or to make a withdrawal from Gorm.
A támadásnak kitett hajók sietős megrakásáról vagy Gorm kiürítéséről mesélt.
His appalled staff made hasty preparations.
Megdöbbent személyzete sietős előkészületeket tett.
Aaron's reports, hasty, excited, full of concern finally, had been clear on that point.
Aaron sietős, lelkes, de a vége felé már gondterhelt jelentései efelől nem hagytak kétséget.
Were I as hasty as you, I might have slain you long ago.
Ha olyan hirtelen lennék, mint te, már régen levágtalak volna.
The irate Valeman started to make a hasty retort and then caught himself quickly as the facts of the situation recalled themselves sharply in his puzzled mind.
A dühös völgylakó sietve visszakozott, és ekkor álmélkodó értelme hirtelen helyükre rakta a helyzet elemeit.
I am convinced that, in the current situation, hasty measures could have the same harmful effects as a potential disaster.
Meggyőződésem szerint a jelenlegi helyzetben a hirtelen intézkedések ugyanolyan káros következményekkel járhatnak, mint egy esetleges katasztrófa.
He thought back many times on his hasty words before they'd left-I want to know you.
Hányszor visszagondolt a meggondolatlan szavakra: Honnan jött, és ki csoda valójában?
We do not need any more ill-considered hasty reactions like the green fuel fiasco either.
Nincs szükségünk a zöld üzemanyaggal kapcsolatos fiaskóhoz hasonló, további meggondolatlan, elsietett lépésekre sem.
'When have I been hasty or unwary, who have waited and prepared for so many long years?'
- Mikor voltam én óvatlan vagy meggondolatlan, én, aki annyi évig vártam és készültem erre?
hasty
volume_up
futó {adj.} (pillantás)

Synonyms (English) for "hasty":

hasty

Context sentences for "hasty" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSomeone said during this debate that the European Union's response has been hasty.
A vita közben valaki azt mondta, hogy az Európai Unió meggondolatlanul reagált.
EnglishHowever, the moment has not yet come to make judgments, especially hasty ones.
Még nem érkezett el az idő azonban arra, hogy ítélkezzünk, főleg meggondolatlanul.
EnglishI'm guessing by your hasty retreat that you're still 20th in line for the throne.
A nagy sietségből gondolom, hogy még mindig a 20-ik vagy az örökösök sorában.
EnglishLet us not be too hasty therefore in condemning a country or a government.
Ezért ne legyünk elhamarkodottak egy ország, illetve egy kormány elítélésében.
EnglishHowever, we are concerned about the hasty approach concerning collective redress.
Ugyanakkor nem találjuk megnyugtatónak a kollektív jogorvoslattal kapcsolatos kapkodást.
EnglishI would not wish to be hasty in censuring anyone; but I always speak what I think.
- Nem akarok senkit sem elhamarkodva megítélni; de mindig csak azt mondom, amit gondolok.
EnglishPresident Pöttering has been hasty in asserting that there were no votes against.
Pöttering elnök úr sietve megerősítette, hogy nem volt ellenszavazat.
EnglishThe perfect example of a hasty opinion totally without foundation.
Tökéletes példája a hamari véleményalkotásnak, amelynek fikarcnyi alapja sincs.
EnglishSome hasty attempt had been made to clean up, but there are prints--plenty of them.
Látszott, hogy kutyafuttában el akarták tüntetni a nyomokat, de így is rengeteget találtunk.
EnglishNext time one might bite his real head and not a hasty counterfeit.
Legközelebb már talán valóban az ő fejét találja el, és nem csak a csalibábut.
EnglishFor that reason he hustled back to the truck and made a hasty getaway.
Sietve vissza is szállt a kocsiba, begyújtotta a motort, és kifordult a végállomásról.
EnglishHe spat out the words he'd need and raised his hands in hasty claws.
Heldebran kiköpte a szükséges szavakat és felkapta karmokká görbült kezeit.
EnglishA matter of a few swords, a handful of spells, and some hasty words, followed by a party.
De semmi olyasmi, amiröí a bölcsek vagy a dalnokok megemlékezhetnének.
EnglishHe quickly filled in the rest, made a hasty copy on the second form.
Gyorsan kitöltötte, ami még hátra volt, kapkodva körmölt egy másolatot.
EnglishThey made a hasty search of the inn and the surrounding premises, but Allanon was not to be found.
Sietve átkutatták a fogadót és a környező melléképületeket, de nem lelték Allanont.
EnglishTherefore, I am calling for clear answers and not for hasty reactions.
Ezért egyértelmű válaszokat akarok, nem pedig elsietett reagálásokat.
EnglishWas it our bed or some hasty cushions he found in another closer salon?
Az ágyunkba, vagy egy másik szalon párnákból rögtönzött kerevetére?
EnglishBut lets not be hasty and make a mistake, Joephi said, glancing at the box Diamanda carried.
De nem is siethetjük el fűzte hozzá Zséfi, és a Diamanda kezében tartott dobozra pillantott.
EnglishI could see the hasty writing of my Father on this inventory that David read under his breath.
Láttam apám kapkodó betűit a leltárban, amelyet Dávid halkan olvasott.
EnglishI had eaten nothing since our hasty meal in the woods, even if that had been the night before.
Az előző napi vacsora óta nem ettem, feltéve, hogy valóban csak egy éjszakát aludtam át...