"haughtily" translation into Hungarian

EN

"haughtily" in Hungarian

EN haughtily
volume_up
{adverb}

A tündér gőgösen húzta össze a szemét.
Ailill gőgösen húzta fel az orrát.
With nostrils haughtily pinched, Queen Sollace marched across the room to the couch and seated herself.
Orrát gőgösen a magasba tartva Sollace királyné keresztülvágott a szobán a kanapéhoz, és helyet foglalt.
haughtily (also: pridefully)
Visbhume said haughtily: Fellow, you are presuming far out of your place!
- jelentette ki Visbhume dölyfösen.

Context sentences for "haughtily" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is not what I consider ladylike behavior, Madouc told them haughtily.
- Én ezt egyáltalán nem tartom hölgyhöz illendő viselkedésnek - mondta megvetően.
EnglishMadouc spoke haughtily: “Your Majesty has been shamefully misinformed!
- Felségedet szégyenletesen félretájékoztatták! - jelentette ki Madouc.
EnglishDr Carelli, sir, replied the butler rather haughtily, is not one of us.
- Dr. Carelli, uram - mondta a komornyik némi gőggel -, nem közibénk való.
EnglishTwisk said haughtily: “Had you not avouched for them, they might have come to grief!
- Ha nem kezeskednél értük, nagyon megjárták volna! - jelentette ki Twisk.
EnglishCory spoke haughtily: Henceforth, address me as Sir Cory, or beware my displeasure!
- Ettől kezdve a megszólításom "Sir Cory" -jelentette ki Cory éles hangon -, különben megnézhetitek magatokat!
Englishthe woman asked haughtily.
- Seldon gondolni, Tanács elfogadni magyarázat?- kérdezte a nő.
EnglishMadouc glanced haughtily at Cassander’s grinning comrades.
Madouc Cassander vigyorgó társaira pillantott.
EnglishNobody proved nothing, the kid said, haughtily.
- Nem volt, aki bemártson - vágta oda a kölök hetykén.
EnglishNonsense, Leia said, and raised her chin haughtily.
Ostobaság! mondta Leia határozott hangon.
EnglishAnything is possible, said Madouc haughtily.
- Minden lehetséges - felelte Madouc könnyedén.
EnglishKing Audry disapproved of the arrangement, and frowned haughtily upon the footmen when he passed them in the gallery.
Audry királynak ez nem tetszett, és minden alkalommal, amikor találkozott velük, szúrós szemeket meresztett az udvaroncokra.
EnglishLady Bortrude and Lady Parthenope, each with nose haughtily high, departed the parlour, along with the maid Ermelgart.
Lady Bortrude és Lady Parthenope sértődötten magasra emelt orral kivonultak a szalonból Ermelgarttal, a szobalánnyal együtt.
EnglishAt King Casmir's signal, Sir Mungo haughtily arranged a chair for the use of Visbhume, who pulled it up even closer to the table.
Casmir király intésére Sir Mungo gyorsan odahúzott egy széket Visbhume számára, aki egy mozdulattal még közelebb rántotta az asztalhoz.
EnglishCassander attempted a flippant salute to Dhrun and Aillas, which neither acknowledged, and Cassander haughtily turned his back.
Cassander megpróbált viccesen tisztelegni Dhrunnak és Aillasnak, amelyről egyikük sem vett tudomást, mire Cassander gyorsan hátat fordított.
EnglishAnd I thought you so interested in them that you might want one or two to observeperhaps to plant in your garden, Ailill shot back haughtily.
Én meg azt hittem, téged annyira érdekelnek, hogy szívesen vennél körünkben egyet-kettőt, hogy megfigyeld őket... esetleg elültesd őket a kertedben vágott vissza helykén Ailill.

Other dictionary words