"have gone down" translation into Hungarian

EN

"have gone down" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have gone down" in context.

Similar translations for "have gone down" in Hungarian

to have verb
gone adjective
to go verb
down noun
Hungarian
down adjective
down adverb
to down verb
down! interjection
Hungarian

Context sentences for "have gone down" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe would have gone down to Quesada to find you if I hadn't told him I expected you.
Személyesen lement volna Quesadaba, ha nem mondtam volna, hogy úgyis várom magát.
EnglishOn the other hand, it has also come from farmers, whose producer prices have gone down.
Másrészről a mezőgazdasági termelőktől is származik, akiknek csökkentek a termelői áraik.
EnglishHe supposed Danny might have gone down and gotten it--the passkey would open the linen cupboard--but why?
Lehet, hogy Danny hozta ide az álkulcs nyitja a fehérneműs kamrát is , de miért?
EnglishThere was only one place she could have gone: down the slope into Baphomet's chamber.
Csak egy helyre mehetett: le a lejtőn Baphomet termébe.
EnglishOne that you mentioned, Commissioner, is the fact that prices for fish have gone down rather than up.
Az egyiket ön említette, biztos úr, hogy a hal árai igencsak felmentek.
EnglishWhen he took it out, the swelling seemed to have gone down a little.
Mire kihúzta, a duzzanat mintha valamelyest lelappadt volna.
EnglishHe must have gone down to the room downstairs by the other door, the door that gave on the corridor.
Úgy látszik, hogy később lement a földszinti szobába a másik ajtón, amelyik a folyosóra nyílt.
EnglishAlthough they have gone down, prices will not return to the relatively low level they were at before.
Bár az árak valóban csökkentek, nem fognak visszatérni a korábbi viszonylag alacsony szintre.
EnglishTheir profits have gone down because fuel prices have gone up.
Az ő nyereségük is csökkent az üzemanyagárak növekedése miatt.
EnglishI have gone down this path from the pre-democratic times to the new times with numerous Ukrainian friends.
Számos ukrán barátommal jártam végig a demokrácia előtti időkből az új korszakba vezető utat.
EnglishThe server may have gone down or there may be a network problem.
A kiszolgáló leállt, vagy hálózati probléma lépett fel.
EnglishRussian politics have now come to a standstill and have gone down a dead end, so we must make the most of this moment.
Az orosz politika most megtorpant és zsákutcába szorul, ezt a pillanatot kell keményen kihasználni.
EnglishGuild and Macaulay have gone down to see him.
Guild meg Macaulay lementek hozzá vonattal.
EnglishSecondly, because there is competition at national level, national prices have not risen but have gone down by 10-12%.
Másodszor, azért, mert nemzeti szinten van verseny, a nemzeti árak nem emelkedtek, e helyett 10-12%-kal csökkentek.
EnglishWe have gone down the wrong road here.
Ezen a területen rossz úton indultunk el.
EnglishI have gone down on my knees to them.
EnglishThey had climbed back to a safe altitude of three thousand feet, executing circles over the area where the unidentified plane appeared to have gone down.
Visszamentek a biztonságos háromezer lábnyi magasságba, és a terület fölött köröztek, ahol az azonosítatlan repülőgép lezuhanni látszott.
EnglishWhen I thought we were the only survivors, I presumed he had failed to get clear of the ship in time and that he and the others must have gone down with it.
Amikor még azt hittem, csak mi maradtunk életben, feltételeztem, hogy nem tudott időben elmenekülni, és ő meg a többiek a hajóval együtt süllyedtek el.
EnglishFirstly, I have heard from some who feel that we have not gone far enough and others who feel that we should not have gone down the regulatory route at all.
Először is, hallottam olyanokat, akik úgy érzik, hogy nem mentünk eléggé messzire, és másokat, akik szerint viszont egyáltalán nem kellett volna a szabályozás útjára lépnünk.
EnglishWhy shouldn't I have gone down first?
Õ ugyan ismeretségben volt a maga családjával, de csak énáltalam került ide, az én késztetésemre és a döntő pillanatban még egy lépéssel távolabb is volt magától, mint én.

Other dictionary words

English
  • have gone down

Translations into more languages in the bab.la Japanese-English dictionary.