"have in mind" translation into Hungarian

EN

"have in mind" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have in mind" in context.

Context sentences for "have in mind" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSir Tristano asked in a somewhat anxious voice: Exactly what do you have in mind?
- Egész pontosan mit tervez? - kérdezte Sir Tristano nyugtalan hangon Orlótól.
EnglishWe also have in mind the trade unions and persecution of religious minorities.
Figyelembe vesszük a szakszervezeteket és a vallási kisebbségek üldözését is.
English'I care not whither,' says he, 'but I have a mind to look like quality for a week.
Nekem mindegy mondta , de kedvem szottyant, hogy egy hétig nagy lábon éljünk.
EnglishIf you give me a coney, the coney's mine, see, to cook, if I have a mind.
Ha nekem adtad, az a nyuszi az enyim, érted, s ha nekem úgy tetszik, megfőzöm.
EnglishI have in mind formal and legal issues as well as employment conditions.
Gondolok itt formai és jogi kérdésekre, valamint a foglalkoztatás feltételeire.
EnglishAnd people are, in fact, imprisoned within their own bodies, but they do have a mind.
Az emberek tulajdonképpen saját testük börtönébe szorulnak, elméjük azonban ép marad.
EnglishI have in mind the Olympic Games and the European Championship or World Cup.
Az Olimpiai Játékokra, az Európa Bajnokságra, vagy a Világkupára gondolok.
English'Herr Qati, whatever arrangements you have in mind, we will be ready a day early.
- Herr Qati, bármire is készüljön, mi egy nappal hamarabb készen leszünk - felelte Fromm.
EnglishI have in mind Europeans travelling to developing countries or to the Balkan states.
A fejlődő országokba vagy a balkáni államokba utazó európaiakra gondolok.
EnglishI have in mind for example, families with children, older persons or disabled persons.
Az olyan családokra gondolok, ahol kisgyermekek, idősebbek vagy fogyatékkal élők vannak.
EnglishI don't know what questions you have in mind, but I'm afraid my husband can't answer them.
Nem tudom, milyen kérdésekre kíváncsi, de sajnos, a férjem nem tud válaszolni rájuk.
EnglishIn other words, could you explain what timescale you have in mind for this?
Más szavakkal: megosztaná velünk, milyen ütemterve van az ügy kapcsán?
EnglishWe will all discover what new concepts our SS friends have in mind.
Mindannyian meg fogjuk tudni, hogy az SS-es barátainknak milyen új terveik vannak.
EnglishI have in mind, for example, work in Poland for citizens of Ukraine.
Gondolok itt például az ukrán állampolgárok lengyelországi munkavállalására.
EnglishThere's a promotion for the man who locates the girl I have in mind.
Aki olyan lányt talál, amilyenre én gondoltam, számíthat az előléptetésre.
EnglishI have in mind the conduct of Iran in the Middle East region in particular.
Itt elsősorban Irán viselkedésére gondolok a közel-keleti régióban.
EnglishI have no mind that this should be carried beyond this chamber by idle tongues.
Nem örülnék, ha mindezeknek fecsegő nyelvek vinnék hírét, ha az est híre kijutna ebből a szobából.
EnglishWe not only have in mind, but support very actively, the least developed countries.
Nemcsak hogy szem előtt tartjuk, de nagyon is aktívan támogatjuk a legkevésbé fejlett országokat.
EnglishThe proposals I have in mind are concrete, practical and realistic.
A bennem megfogalmazódó javaslatok érdemiek, gyakorlatiasak és reálisak.
EnglishI have in mind penalising slavery, liberalising the media and the return of refugees.
A rabszolgatartás büntetésére, a média liberalizálására és a menekültek visszatérésére gondolok.

Other dictionary words

English
  • have in mind

Have a look at the English-French dictionary by bab.la.