"have just" translation into Hungarian

EN

"have just" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have just" in context.

Similar translations for "have just" in Hungarian

to have verb
just adjective
just adverb
just
Hungarian

Context sentences for "have just" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut you just have to go to a garden center, and they're in little paper packets.
Hanem be kell mennünk egy kertészeti boltba, és ott vannak, apró papírzacskókban.
EnglishI would use a variation of what I have just described to you, Stee Jans replied.
Annak a változatát alkalmaznám, amit az imént ismertettem válaszolta Stee Jans.
EnglishWe have just managed to deal with the new members' accession to the Schengen Area.
Éppen most sikerült megoldanunk az új tagok csatlakozását a schengeni térséghez.
EnglishIf you really liked what you were doing, you should have just kept on playing.
Ha tényleg szeretted volna, amit csináltál, akkor tovább kellett volna játszanod.
English...better have extraordinary merits, not just a German parent, husband or wife.
...jobb, ha van valami rendkívüli érdeme, nem csak német szülő, férj vagy feleség.
EnglishFirst, there is the issue of health care, which we have just been talking about.
Először, ott van az egészséggondozás kérdése, amiről nem sokkal ezelőtt beszéltünk.
English'In which case, we just have to hope that the vermin don't make their move before.
- Akkor csak remélhetjük, hogy a féreg nem kezdi meg a tevékenységét mielőtt...
EnglishMors Planch might have explained further, but just then a shrill shout cut in.
Mors Planch el akarta magyarázni a dolgot, de hirtelen éles sikoltás hallatszott.
EnglishI believe the report by Mr Goepel is in line with the role I have just outlined.
Úgy gondolom, hogy Goepel úr jelentése összhangban áll a fentebb vázoltakkal.
EnglishWe just have to find out exactly why the Evans woman wants the grave reopened.
Csak azt kell kiderítenünk, hogy miért akarja Evans felnyittatni a fiú sírját.
EnglishThis adoption scheme, if he got wise to it, may just have put the lid on things.
Ez az örökbefogadási terv, ha megtudta, lehetett az utolsó csepp a pohárban.
EnglishYou could have just asked me, but instead you had to play the puppet master.
Megkérdezhettél volna, de te ehelyett úgy játszottál velem, mint egy bábjátékos.
EnglishAnd similar to "Double Rainbow," it seems to have just sprouted up out of nowhere.
Hasonlóan a "Kettős szivárvány"-hoz, úgy tűnik, egyszer csak előbukkant a semmiből.
EnglishI shall just have time to tell you the facts of the case before we get to Lee.
Éppen elég időm lesz, hogy elmondjam a főbb részleteket, mielőtt Léébe érünk.
EnglishHave we just about finished with all this nonsense, Martel?' he asked bleakly.
Véget vethetünk végre ennek a nevetséges színjátéknak, Martel? kérdezte fenyegetően.
EnglishMr Barroso, you have just said that you want to work in tandem with Herman Van Rompuy.
Barroso úr, Ön az imént azt mondta, hogy együtt kíván dolgozni Van Rompuy úrral.
EnglishThis is the last opportunity we have for true and just peace in our region.
Ez az utolsó lehetőségünk térségünk valódi és igazságos békéjének megteremtésére.
EnglishI should like sincerely to congratulate all the MEPs who have just been elected.
Szeretnék őszintén gratulálni minden európai parlamenti képviselőnek megválasztásához.
EnglishThen I have just time, with your assistance, to get clear upon the subject.
Akkor éppen annyi időm van, hogy tájékozódjam az ügyben, persze ha ön is segít.
EnglishThe gods of Sumer or India we would have found just as alien and distasteful.
A sumér vagy indiai isteneket ugyanolyan idegennek és ízléstelennek találtuk.

Other dictionary words

English
  • have just

Even more translations in the Hindi-English dictionary by bab.la.