"have just received" translation into Hungarian

EN

"have just received" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have just received" in context.

Context sentences for "have just received" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have just received eleven requests for the floor, which therefore cannot be granted.
Tizenegy felszólalási kérés érkezett hozzám, amelyet nem teljesíthetek.
English(PT) I am grateful to the Commissioner for the very full answer that I have just received.
(PT) Hálás vagyok a biztos úrnak a kimerítő válaszért, amit kaptam.
EnglishThat is the letter which I have just received, Mr. Holmes, and my mind is made up that I will accept it.
Hát ez a levél, Mr. Holmes, és már el is döntöttem, hogy elfogadom az állást.
EnglishWe have just received your fax and can confirm the order as stated.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
EnglishWE HAVE JUST RECEIVED A REPORT THAT A SOVIET SUBMARINE IS EVEN NOW ATTACKING AN AMERICAN MISSILE SUBMARINE.
MOST KAPTUK A JELENTÉST, MISZERINT EGY SZOVJET TENGERALATTJÁRÓ MEGTÁMADTA AZ EGYIK STRATÉGIAI RAKÉTAHORDOZÓNKAT.
EnglishI am quite well; I am only distressed by some dreadful news which I have just received from Longbourn.
- Nincs nekem semmi bajom, egészen jól vagyok, csak egy szörnyű hír döbbentett meg, amit az imént kaptam Longbournból.
EnglishWe have just received a reply from the Italian authorities, which our services are now examining in great detail.
Nemrégiben kaptunk választ az olasz hatóságoktól, szolgálataink pedig most vizsgálják meg rendkívül alaposan.
EnglishWe have just received this response in principle.
Elvben épphogy csak megkaptuk ezt a választ.
EnglishWe have just received special orders ...
Éppen most kaptuk meg a különleges utasításokat...
EnglishLadies and gentlemen, I have just received a letter from the Dalai Lama thanking the European Parliament for its invitation.
Hölgyeim és uraim, épp most kaptam egy levelet a dalai lámától, melyben köszönetet mond a meghívásért az Európai Parlamentnek.
EnglishI have just received information that the Under-Secretary-General of the United Nations, Mr Muhammad Shaaban, is in the official gallery.
Most kaptam az információt, hogy az ENSZ főtitkárhelyettese, Muhammad Shaaban úr a hivatalos galérián foglal helyet.
EnglishPRESIDENT FOWLER: WE HAVE JUST RECEIVED A REPORT THAT A US ARMY UNIT IN BERLIN HAS ATTACKED A SOVIET UNIT WITHOUT WARNING.
MOST KAPTUK A JELENTÉST, MISZERINT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK HADSEREGÉNEK EGYIK BERLINI EGYSÉGE FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL MEGTÁMADOTT EGY SZOVJET EGYSÉGET.
EnglishWe continue to reinforce the responsibility of the Member States for shared management - action No 5 - and we have just received the annual audit summaries for the second time.
Tovább erősítjük a tagállamok felelősségét a megosztott irányításért - 5. intézkedés -, és éppen most kaptuk meg második alkalommal az éves ellenőrzési összefoglalókat.
EnglishI have just received your letter, and shall devote this whole morning to answering it, as I foresee that a little writing will not comprise what I have to tell you.
most kaptam meg leveledet, s az egész délelőttöt arra szánom, hogy válaszoljak neked, mert előre tudom, hogy egy rövid kis levélben nem mondhatnám el mindazt, amit el kell mondanom.

Other dictionary words

English
  • have just received

Moreover, bab.la provides the French-English dictionary for more translations.