"have learned" translation into Hungarian

EN

"have learned" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have learned" in context.

Similar translations for "have learned" in Hungarian

to have verb
learned adjective
to learn verb

Context sentences for "have learned" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLike everybody else on Mars, Bee and Chrono have learned to get along all alone.
Mint a Marson mindenki, Bee és Chrono is megtanulta, hogy egyedül boldoguljon.
EnglishSo, what have I learned from this experiment that I would like to tell the world?
Szóval, mit tanultam ebből a kísérletből amit el szeretnék mondani a világnak?
EnglishSadly, in this euro crisis, we have learned from experience in a very painful way.
Sajnos a mostani euróválságban fájdalmas tapasztalatokból kellett tanulnunk.
EnglishHave you learned what I desire to know and offered twelve thousand in gold for?
- Sikerült megtudnod, amire szükségem van, és amiért tizenkétezer aranyat ajánlottam?
EnglishPeople in Russia have learned to think proudly but live in miserable servitude.
Az orosz emberek megtanultak büszkén gondolkodni, de nyomorúságos szolgaságban élnek.
EnglishWe will have to rely on the little we have learned from the Ellcrys, he said quietly.
Arra a kevésre kell hagyatkoznunk, amit megtudtunk az Ellcrystől mondta halkan.
EnglishAnd I was afraid he'd have learned that we had left Hongkong for San Francisco.
Attól is féltem, hogy megtudja, hogy Hongkongból San Franciscóba jöttünk.
EnglishStill, if we had seized the two, we could at least have learned who they were.
Persze, ha ezt a kettőt elfogtuk volna, talán megtudjuk, hogy kicsodák...
EnglishAs the Commissioner has correctly established, we have learned from this accident.
Ahogyan azt a biztos asszony helyesen megállapította, e baleset az okulásunkra szolgált.
EnglishUnfortunately, I have just learned that Mr Posselt actually asked the question.
Sajnálatos módon csak most tudtam meg, hogy valójában Posselt úr tette fel ezt a kérdést.
EnglishWe have already learned a great deal during the four previous budget procedures.
A négy korábbi költségvetési eljárás során már nagyon sokat tanultunk.
EnglishWe have learned so much in the past few years, being confronted with so many problems.
Sokat tanultunk az elmúlt néhány évben, amikor szembesültünk a problémákkal.
EnglishI have already learned all that is in the public prints, nothing more.
Értesültem már mindarról, ami a sajtóban megjelent, de semmi egyebet nem tudok.
EnglishBut from you we have learned to think in a line, and we have learned time.
De tőletek tanultuk a folyamatos gondolkozást, és tőletek tanultuk az időt.
EnglishDaneel must have learned of her apostasy and sent someone after her.
Daneel valószínűleg tudomást szerzett aposztáziájáról, és utána küldött valakit.
EnglishPossibly they have conducted similar tests, though we have not learned of it.
Feltehetőleg ők is végeztek már hasonló teszteket, bár nem tudunk róla.
EnglishCeda, have you learned anything more of the demon that entered Trate harbour?
Kréda, tudunk már valamit arról a démonról, ami betört Alku kikötőjébe?
English'Strength in unity', we have learned in Europe, and solidarity works.
Európában megtanultuk, hogy "egységben az erő”, és hogy a szolidaritás beválik.
EnglishIn our case, the Japanese, as we have learned to our sorrow, have no principles at all.
A japánoknak, mint bánatunkra megtanulhattuk, egyáltalán nincsenek elveik.
EnglishKhayman, if we have learned anything, Marius said, it is that there is no destiny.
- Ha tanultunk egyáltalán valamit, Haiman - szólt Marius -, akkor az az, hogy nincs végzet.

Other dictionary words

English
  • have learned

Even more translations in the Turkish-English dictionary by bab.la.