"have little" translation into Hungarian

EN

"have little" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have little" in context.

Similar translations for "have little" in Hungarian

to have verb
little adjective
Hungarian

Context sentences for "have little" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe always visualise the very large companies and have little sympathy for them.
Mindig a nagy cégeket képzeljük magunk elé, és nem sok szánalmat érzünk irántuk.
EnglishSo far, however, we have seen little commitment on the part of the Commission.
Mindezidáig azonban a Bizottság részéről kevés elkötelezettséget tapasztaltunk.
EnglishCome back to the house, have a little brandy and then we'll ring up the police.
Jöjjön vissza a házba, igyék meg egy korty brandyt, aztán fölhívjuk a rendőrséget.
EnglishAnd we have little time; it wont take Moscow forever to put two and two together.
És kevés időőnk van; Moszkvának nem sok kell hozzá, hogy kiokoskodjon valamit.
EnglishThe Zemochs will have little time to concern themselves with you and your friends.
A zemochiaknak nem lesz idejük veled és a barátaiddal foglalkozni, ezt garantálom.
EnglishWhat funny little notions have they picked up during their long, frustrated diaspora?
Miféle nevetséges elvrendszert hoztak létre maguknak hosszú száműzetésük során?
EnglishI am sorry-I have been a little faint all the day, she said, remembering the morning.
- Sajnálom... egész nap kissé gyengélkedtem - mondta, visszaemlékezve a reggelre.
EnglishThe obvious question here is exactly how much does this precious little woman have?
A nyilvánvaló kérdés tehát az: pontosan mennyi pénze is van ennek az idős hölgynek?
EnglishWe will have to rely on the little we have learned from the Ellcrys, he said quietly.
Arra a kevésre kell hagyatkoznunk, amit megtudtunk az Ellcrystől mondta halkan.
EnglishThe Sidhe have taken Little Billy and left one of their own children in his place.
A Sidhe elvitte Kicsi Billt, és a saját gyerekei közül hagyott itt egyet a helyében.
English'Did you really have to do that, little mother?' he asked her in a pained tone.
Muszáj volt ezt tenned, kicsi anya? kérdezte fájdalmas hangon a pátriárka.
EnglishAlso, one of the principles of creativity is to have a little childhood trauma.
Persze a kreativitás egyik alapelve, hogy kell egy kis gyermekkori trauma.
EnglishIf we're lucky, we may have a little over three weeks before he does it again.
Tehát, ha szerencsénk van, akkor talán még több, mint három hét, mielőtt újra lecsap.
English'Mr President, we have a little problem I think you need to see right away.'
- Elnök úr, van egy kis problémánk, amiről haladéktalanul beszélnünk kellene.
English'Tis a language of their own they have, the little angels, boomed out Mrs O'Rourke.
Nekik saját nyelvük van, ezeknek a drága kis angyaloknak mennydörögte Mrs. O'Rourke.
EnglishAnd I have had quite a little flutter on some horses this year - very successful.
És néhány lóval is kísérleteztem az idén, elég nagyban játszottam... nagyon sikeresen.
EnglishIt is a good thing; it livens up our debates, which have been a little dull at times.
Ez jó dolog, élénkíti vitáinkat, amelyek az utóbbi időkben kissé ellaposodtak.
EnglishPerhaps he would have done well to have given a little more thought to his decision.
Talán csakugyan nem ártott volna egy icipicit jobban megfontolni a döntését.
English...have little idea what is lawful and no respect for what they do know.
...fogalmuk sincs a törvényességről, és úgy gondolják, hogy mindent megtehetnek.
EnglishIf you'll excuse me, I have to see two little girls... because now I'm a big girl.
Ha megbocsátanak, meg kell keresnem két kislányt... mert nagy lányt csináltak belőlem.

Other dictionary words

English
  • have little

Translations into more languages in the bab.la English-Spanish dictionary.