"have little interest" translation into Hungarian

EN

"have little interest" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have little interest" in context.

Similar translations for "have little interest" in Hungarian

to have verb
little adjective
Hungarian
interest noun
to interest verb
Hungarian

Context sentences for "have little interest" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, in that case, you would have little interest in adding to your stock.
- Akkor nyilván nem akarod növelni a készletedet.
EnglishI have little interest in your quaint vessel, Captain.
Engem nem érdekel a nagyra becsült hajója Kapitány.
EnglishThere is also the fact that some Member States apparently have little interest in recovering funds that have been paid out incorrectly.
Itt van továbbá az a tény is, hogy egyes tagállamokat nem nagyon érdekli a helytelenül kifizetett pénzeszközök behajtása.
EnglishAs a result of negative resolutions from the socialists and liberals, we have little interest in finding out what is really happening in the Balkans.
A szocialisták és liberálisok negatív állásfoglalásai eredményeképpen nemigen fűződik érdekünk ahhoz, hogy kiderítsük, valójában mi folyik a Balkánon.
EnglishIt is, of course, a fact that the politicians in Bosnia and Herzegovina have little interest in improving what is, from every point of view, the awkward situation of their fellow countrymen.
Természetesen tény, hogy a bosznia-hercegovinai politikusoknak kevéssé áll érdekükben az, hogy honfitársaik minden tekintetben siralmas helyzetén javítsanak.

Other dictionary words

English
  • have little interest

Moreover, bab.la provides the English-Portuguese dictionary for more translations.