"have long" translation into Hungarian

EN

"have long" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have long" in context.

Similar translations for "have long" in Hungarian

to have verb
long noun
Hungarian
long adjective
long adverb
to long verb
Hungarian

Context sentences for "have long" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe death of dreams, perhaps, she said, which should have died a long time ago.
- Meg talán az álmoké - mondta -, amelyeknek réges-rég meg kellett volna halniuk.
EnglishThese are two fundamental demands which have long been supported by many experts.
Ez két olyan, alapvető követelés, amit a szakértők többsége már régóta támogat.
EnglishI know you are all the finest in your fields and have come a long way to be here.
Tudom, hogy Önök a legjobbak a saját területükön és nagyon hosszú utat tettek meg.
EnglishThey spoke as horses will when they meet a friend that they have long missed.'
A lovak akkor beszélnek így, ha rég látott vagy hiányolt jó baráttal találkoznak.
EnglishWe have come quite a long way in our EU institutions when it comes to transparency.
Az átláthatóság tekintetében igen nagy utat tettünk meg az EU intézményein belül.
Englishlong have you known about her? the young wizard asked curiously, gesturing upwards.
- Mióta tudsz róla? - kérdezte az ifjú varázsló, és felmutatott a mutató ujjával.
EnglishFor too long, we have peddled a nightmarish vision of what's going to happen.
Túl hosszú ideig házaltunk egy lidércnyomásszerű képpel, hogy mi fog történni.
EnglishThe procedure for creating a specific crisis fund would have been far too long.
Egy külön válságalap létrehozására irányuló eljárás hosszadalmas lett volna.
EnglishBy his cries he must have run a long way after he knew the animal was on his track.
Kiáltásai után ítélve jó darabig futhatott, miután rájött, hogy a kutya őt üldözi.
EnglishThen he would simply haul ass for the West Coast-he should have done it long before.
Akkor pedig elered a nyugati partnak - amit már régen meg kellett volna tennie.
EnglishNO SECRET CAN BE KEPT FOREVER, AND YOU HAVE SHIELDED ITI HOPEJUST LONG ENOUGH.
Egyetlen titkot sem lehet örökké megtartani, és te sokáig őrizted - remélem.
EnglishIf I hadn't been such an ass and so intent on Reich, I'd have realized it long before.
Ha nem lennék akkora ökör, ha nem vakít el teljesen Reich, régen rájöttem volna.
EnglishThe Russians have long put their soldiers in simple but warm winter gear.
Az oroszok régóta egyszerű, de meleg, téli felszerelésbe bújtatják a katonáikat.
EnglishI don't suppose I have long to live, said Timothy in a faint melancholy voice.
- Nem hiszem, hogy még sokáig élek - mondta Timothy elhaló, mélabús hangon.
EnglishThe Burma crisis is one that we have discussed for so long, and it is now upon us.
A burmai válságról már évek óta beszélünk, és most ismét utolért bennünket.
EnglishI believe that certain aspects of the CAP have long been in need of review.
Úgy vélem, hogy a KAP bizonyos területeit már régen felül kellett volna vizsgálni.
EnglishI have gambled long and hard, and my winnings will buy me a fine new boat.
Hosszan és keményen játszottam, s a nyereményemből vehetek magamnak egy új hajót.
EnglishWe have had long discussions on this topic, but a majority was against it.
Hosszú vitákat folytattunk ebben a témában, és a többség ellene foglalt állást.
EnglishAnd for far too long, we have underestimated ourselves and been undervalued by others.
És túlságosan sokáig alábecsültük magunkat, és mások is alulértékeltek minket.
EnglishI am come to the end of a road I have traveled for a long time and find no way to turn.
Végére értem egy útnak, amelyen jó ideje haladtam, és nem tudom, merre forduljak.

Other dictionary words

English
  • have long

More translations in the English-Romanian dictionary.