"have made some" translation into Hungarian

EN

"have made some" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have made some" in context.

Context sentences for "have made some" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Rehn, you have made some very encouraging statements over the last few days.
Rehn úr, az elmúlt napokban néhány nagyon bátorító nyilatkozatot hallhattunk öntől.
EnglishI must have made some sound because she responded ever so slightly as if I had.
Valami hangot kellett adnom, mert ő ugyanolyan parányi nesszel válaszolt.
EnglishAt least, we have made some important steps, and thereby we have opened up the market.
Legalábbis megtettünk néhány fontos lépést és ezáltal megnyitottuk a piacot.
EnglishCustom presses in on all sides; already I have made some difficult compromises.
Óriási nyomás nehezedik rám minden oldalról, és már eddig is nehéz kiegyezéseket kellett tennem.
EnglishWe have made some progress in this regard now, but we have still not come far enough.
Sikerült némi előrelépést elérnünk e tekintetben, de még mindig nem jutottunk elég messzire.
EnglishWe have made some progress with the agreement that we now have in Parliament.
A Parlamentben mára kialakult megállapodásnak köszönhetően némi előrelépésről tudunk beszámolni.
EnglishWhen we answer that we have made some progress with our little problem.
Ha erre választ tudunk adni, közelebb jutunk a kérdés megoldásához.
EnglishI have made some arrangements for myself, and I advise you to do the same.
Ami a magam ügykörét illeti: megtettem a szükséges intézkedéseket; ezt önöknek is melegen ajánlom.
EnglishDude, no offense, but you have made some stinkers in the last few years.
Pajti, nem azért, de az utóbbi években volt néhány gáz filmed.
EnglishBourne may have made some extraordinary story out of it, but you can explain, can't you?'
Lehet, hogy Bourne valami hajmeresztő történetet kerekített belőle, de maga meg tudja magyarázni, nem?
EnglishI have made some inquiries myself in the last few days, but the results have, I fear, been negative.
Jómagam is utánanéztem az utóbbi napokban néhány dolognak, de attól tartok, nem mentem sokra.
EnglishOf course, if they had been merely after plunder they would at least have made some attempt to search for it.
Ha egyszerűen pénzt vagy értéket keresnének, megpróbálták volna megtalálni.
EnglishTo Mr Bullmann, I would just say that we have made some headway on the supervisory structure.
Bullmann úrnak csak annyit mondanék, hogy bizonyos előrelépést értünk el a felügyeleti struktúra terén.
EnglishWe have made some progress in my fishing nation too in recent years on improving controls.
Tettünk bizonyos előrelépést az én halászati nemzetemben is az utóbbi években a szabályozás fejlesztése terén.
EnglishI think that we have made some progress with the proposals for penalties contained in the legislative proposal.
Úgy vélem, hogy előrehaladtunk valamelyest a jogalkotási javaslatban javasolt szankciókkal.
EnglishWe have made some changes which we have agreed with the Commission, and I think they are important.
Eszközöltünk néhány olyan módosítást, amelyekről megállapodtunk a Bizottsággal, és - úgy vélem - ezek fontosak.
EnglishThus we have made some progress, but the Commission is still a long way from where we would like it to be.
Így valamennyi előrehaladást sikerült elérni, de a Bizottság még mindig messze van attól, ahol szeretnénk, ha lenne.
EnglishThat is why we have made some good progress today.
Ezért tettünk a mai napon jelentős előrelépést.
EnglishWe have made some gains in agriculture.
Szert tettünk néhány nyereségre a mezőgazdaságban.
EnglishCommander, we have made some progress here.
Parancsnok, az imént előrehaladtunk valamiben.

Other dictionary words

English
  • have made some

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Romanian-English dictionary.