"have made up" translation into Hungarian

EN

"have made up" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have made up" in context.

Context sentences for "have made up" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen I have made up my mind to do a thing, no one short of Providence can put me off.
Ha én valamit elhatároztam, csak az Úristen elég erős ahhoz, hogy utamat állja.
EnglishThey have made up the solution of something they knew about, said Poirot.
Mindenesetre mindig valamilyen tényre épít a fantázia - Vetette ellen Poirot.
EnglishAnd then you will say nothing to him at all until I have made up my mind about the matter.
Aztán majd nem mond neki semmit egészen addig, amíg el nem döntöttem, mi a teendő.
EnglishMust be sickening to have made up your mind to get out of it all and then be saved.
Bosszantó lehet, mikor az ember végre elhatározza, hogy végez magával, és akkor megmentik.
EnglishWell, he may have made up his mind, but he hasn't necessarily made up mine.
Nos, ő dönthetett a saját nevében, de az enyémben nem szükségszerűen.
EnglishHe could have made up a story, but a story was all it would have been.
Kitalálhatott volna valami sztorit, de hát az is csak fikció.
EnglishMrs Redfern might have made up her mind to kill Arlena Stuart.
Mrs. Redfern végtére is elhatározhatta, hogy megöli Arlena Stuartot.
EnglishAh, said Hercule Poirot, I see you have made up your mind.
Úgy látom mondta ljercule Poirot , maga már eldöntötte magában a dolgot.
EnglishThe Brothers have made up their minds, Wattaceti announced.
A Testvérek nagy nehezen elhatározták magukat jelentette be Wattaceti.
EnglishFor some time I have been undecided, but now I have made up my mind.
Egy ideig nem tudtam elhatározni magam de most már döntöttem.
EnglishYou don't seem quite to have made up your mind whether it's a case for a policeman or a clergyman.
Ami azonban a nagybácsim halálát illeti, ez egy kicsit megzavart.
EnglishJak seemed to have made up his mind to walk it.
Úgy tűnt, Jak eltökélte, hogy végigmegy ezen az úton.
English'He'd never have made up a story like that.
Soha nem tudna kitalálni ilyen történetet.
EnglishI think it is a splendid demonstration of the challenges we are facing, but also of the mistakes we have made up to now.
Úgy gondolom, hogy a dokumentum nagyszerűen bemutatja az előttünk álló kihívásokat, de az eddig elkövetett hibákat is.
English`Stella must have made up that part.
EnglishOwen cried, but got no sense they heard him; their link was too strong, forged with the resolve of men who have made up their minds.
- Fiúk, ne! - kiáltotta Owen, de nem érezte, hogy hallanák, túl erős volt közöttük a kötelék, az elszánt férfiak köteléke.
EnglishWe have made up our minds.
EnglishLike many of the stories Garp told the children, it began as a story for the children and ended up as a story Garp seemed to have made up for Garp.
Úgy kezdődött mindenik, akár a többi dajkamese, de a vége rendszerint olyanra sikerült, mint amilyet Garp írt volna Garpnak.
EnglishIf we take a look at raw material funds, for example, we note that some raw material funds have made up to 30% profit in past years.
Ha vetünk egy pillantást például a nyersanyagalapokra, megállapíthatjuk, hogy az utóbbi években néhány nyersanyagalap nyeresége 30 százalékkal növekedett.

Other dictionary words

English
  • have made up

In the Finnish-English dictionary you will find more translations.