"have mercy" translation into Hungarian

EN

"have mercy" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have mercy" in context.

Similar translations for "have mercy" in Hungarian

to have verb
mercy noun

Context sentences for "have mercy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA greater mercy might have been to not impede that swift plummet into madness.
Talán kegyesebb lett volna, ha nem akadályozza meg azt a gyors ugrást az őrületbe.
EnglishWe shall take him by surprise and have him at our mercy before he can resist.
Meg kell lepnünk, és fegyverképtelenné kell tennünk, mielőtt felocsúdhatna.
EnglishWithout them, you would have been at the mercy of other equally dangerous elements.
A kövek nélkül más, de ugyanolyan félelmetes dolgoknak lettetek volna kiszolgáltatva.
EnglishGo then and learn what this meaneth, I will have mercy and not sacrifice.
Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.
EnglishSweet potato pies - General's Fried Chicken - General: Lord have mercy.
## Sweet potato pies ## - ## General's Fried Chicken ## - Tábornok: Isten kegyelméből.
EnglishAnd they cried out, saying: O Lord, thou son of David, have mercy on us.
Hallva, hogy Jézus megy arra, elkezdtek kiáltozni: "Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk!"
EnglishA Universe schemed in mercy would have kept man and dog together.
Egy irgalomban fogant világmindenség együtt tartotta volna az embert és a kutyát.
EnglishShe'll take us to Caer Dhu—and the gods have mercy on us.
Az a nő, Caer Dhuba hurcol bennünket, és akkor az istenek irgalmazzanak nekünk!
EnglishBut all I know is that they hate her, and they have no mercy, none.
Nem tudom, hogy mit, bárcsak tudnám, mert annyival is jobban őrizhetném őt.
EnglishFor God hath concluded all in unbelief, that he may have mercy on all.
Isten ugyanis minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön.
EnglishWould it (or its kind) have accorded mercy to one of us, had our positions been reversed?
Vajon ő (vagy a fajtája) kegyelmet adna nekünk fordított helyzetben?
EnglishIf you have any mercy in you, Champion, best send your guards away now.
Ha van benned némi könyörületesség, akkor most elküldöd az őreidet.
EnglishTherefore seeing we have this ministration, according as we have obtained mercy, we faint not.
Mivel Isten irgalmából ez a hivatásunk, nem veszítjük el bátorságunkat.
EnglishGod have mercy on them, Chavez said in English, meaning it.
Isten legyen könyörületes hozzájuk! mondta angolul Chavez, és úgy is értette.
EnglishIf Ackroyd had learnt the truth he would have had no mercy on you - you were ruined for ever.'
Ha Ackroyd megtudta volna az igazságot, nem irgalmazott volna magának.
EnglishAnd then the final plea of this hymn, that He have mercy on us, was His Passion not for us?
No és a befejező könyörgés, hogy irgalmazzon nekünk, különben hiába volt az egész szenvedése?
EnglishBut they cried out the more, saying: O Lord, thou son of David, have mercy on us.
A nép csitította őket, hogy hallgassanak, de ők annál jobban kiáltoztak: "Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk!"
EnglishSisters have mercy on us, in the way we simply go on, and on.
A Nővérek kegyelme legyen velünk, ahogy megyünk tovább, csak tovább!
EnglishBefore you hurt us, you might have begged for mercy.
Mielőtt bántani próbáltál bennünket, kegyelemért kellett volna könyörögnöd.
EnglishMy dear Lucrezia Borgia, he implored, have mercy on us all.
- Drága Lucrezia Borgia - kérlelte tréfásan -, kegyelmezzen nekünk.

Other dictionary words

English
  • have mercy

More translations in the English-Italian dictionary.