"have my own" translation into Hungarian

EN

"have my own" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have my own" in context.

Similar translations for "have my own" in Hungarian

to have verb
my pronoun
Hungarian
my! interjection
own noun
Hungarian
own adjective
Hungarian
to own verb

Context sentences for "have my own" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English`Ah, but you must have my own, from the tobacco I grow here, he declared.
Ó, ki kell próbálnia az enyémet, a saját termesztésű dohányomból! mondta ő.
EnglishI have my own narrow place there next to you, which is not big enough for two.
Az én keskeny nyoszolyám, itt, melletted, nem elég nagy kettőnknek.
EnglishBut I have my own situation to think about! he cried out at the top of his voice.
- De hát nekem teljesen meghatározott hivatásom van! - ordította a férfi, ahogy a torkán kifért.
EnglishWell... if you must know I was kind of hoping to have my own vineyard.
Nos... ha tudni akarja az a vágyam, hogy legyen saját szőlős birtokom.
EnglishThen I have my own personal doorman, chauffeur, masseuse, chef and waiter."
Így van saját ajtónyitóm, sofőröm, masszőröm és felszolgálóm.
EnglishVery well, said Guyal, except that I have my own flute.
Jól van, de van nekem saját fuvolám közölte Guyal, és előhúzta a csizmájából.
EnglishNow I would like to have my own children, and I wonder about the boat.
Most saját gyerekeket szeretnék, és eltűnődöm a csónakon.
EnglishI have to think of my establishment first, for I have my own living to make.
A penzióm mindennél előbbre való nekem, abból élek.
EnglishI have my own sources of intelligence, especially when the owner of the vessel just sold happens to be me.
De nehezen titkolhattad volna előlem, hiszen a hajó eladója történetesen én magam voltam.
EnglishIt's always been a lifelong dream of mine to have my own club.
Egész életemben ez volt az álmom, hogy legyen egy saját klubom.
EnglishI, too, have my own very clear views on the matter.
Nekem is megvannak a saját nagyon egyértelmű nézeteim erről az ügyről.
EnglishBut you know, I think I should have my own file.
- Hanem tudja, ennek ellenére úgy vélem, nekem is járna egy akta.
EnglishI always have a cassette recorder with me, because I like to tape all meetings myself and have my own transcripts prepared.
Mindig nálam volt egy diktafon, szokásom volt felvételt készíteni a megbeszélésekről.
EnglishI can neither sing nor play, but I have my own accomplishments, and you may not have seen their like.
Nem tudok sem zenélni, sem énekelni, de nekem is megvan a saját tudományom, és talán még nem láttatok effélét.
English'Anyway; I have my own connections there; I'd-'
Amúgy meg nekem is vannak ott kapcsolataim, szívesen...
English'Evidently not, or otherwise I'd have my own hit sitcom and be partying in my Malibu mansion right now.'
Egyértelmű, hogy nem így van, különben már régen túl lennék a sikeres előadásomon és most valahol Malibuban buliznék.
EnglishI have my own reputation, Storm replied, remember?
- Nekem is megvan a hírnevem - kacsintott Storm.
EnglishAnd I have my own reputation to consider.
És a saját előmenetelemet is szem előtt kell tartanom.
EnglishBut actually, you know, I have my own things.
De lássa, nekem is megvan a magam holmija.
EnglishI'll have my own mural, my own shop.
Nekem meglesz a saját festményem, a saját boltom.

Other dictionary words

English
  • have my own

In the English-French dictionary you will find more translations.