"have no fear!" translation into Hungarian

EN

"have no fear!" in Hungarian

EN have no fear!
volume_up
{interjection}

have no fear! (also: no fear!)
volume_up
ne félj! {interj.}
Hölgyem Ne félj hölgyem.
- De azt üzeni, ne félj.

Similar translations for "have no fear!" in Hungarian

to have verb
no noun
no
fear noun
to fear verb

Context sentences for "have no fear!" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou have less fear of learning than any gull I've seen in ten thousand years.
Tízezer éve nem láttam sirályt, aki ennyire szikrányit se félt volna a tanulástól.
EnglishWe do not have to fear war, but yet we see attacks such as this crisis.
Háborúra nem kell számítanunk, de lám, jönnek ilyen támadások, mint ez a krízis.
EnglishOf the Kolder, Simon spoke slowly, heavily, you will not have to fear too much.
A kolderektől mondta Simon lassan, kelletlenül nem kell tartanotok.
EnglishSo long as no one threatens or mistreats the boy, you need have no fear of the tigone, Lyra said.
- Amíg senki nem bántja a fiút, nem kell félned a tigone-tól - válaszolt a pirín.
EnglishI have this fear of snakes, you see, and I don't want to step on one.
- Tudod, nagyon félek a kígyóktól, és nem szeretnék rálépni egyre.
EnglishHowever, our home world is useless to them, so we have no fear of ultimate conquest like Boda and Ashenk.
A mi bolygónk légköre mérgező, ami azt jelenti, hogy sohasem fogják meghódítani.
EnglishThis elf would have no fear of killing Kern once he got what he wanted.
A tünde nyugodtan megölheti, ha már megkapta, amit akart.
EnglishBut I doubt not he will make a bard and a notable wise man-you need have no fear for him upon Avalon.
De nem kétlem, hogy a fiúból bárd lesz és igen bölcs ember - nem kell őt féltened Avalontól.
EnglishI have made some inquiries myself in the last few days, but the results have, I fear, been negative.
Jómagam is utánanéztem az utóbbi napokban néhány dolognak, de attól tartok, nem mentem sokra.
EnglishYou wouldn't want to have a fear of heights coming down it.
Nem szeretnéd érezni a félelmet a magasságtól amikor jössz lefelé.
EnglishFor they have no fear for themselves and will go forward where one of us might have a second thought, or a third!
Mert bennük nincs félelem, átgázolnak ott, ahol más kétszer-háromszor meggondolja.
EnglishPerhaps that is what we now have to fear from the Kolder, Captain.
Talán épp ezt kell most féltenünk a kolderektől, kapitány.
EnglishI have a fear that whatever position the Warlock King may have chosen back then is no longer relevant.
Attól félek, hogy bármilyen álláspont mellett döntött is akkor a máguskirály, az már irreleváns.
EnglishI do not believe that we have to fear meeting them here now.
Nem hiszem, hogy tartanunk kellene a velük való találkozástól.
EnglishThe outcast devil looked back and shook his head in what might have been admiration-or might have been fear.
A kitaszított ördög hátrapillantott, és elismerően ingatni kezdte a fejét, vagy félelmében.
EnglishWhat do supporters of the IPCC's position have to fear?
Az IPCC álláspontját támogatóknak vajon mitől kell tartaniuk?
EnglishAnd the reason that I do this, it's because I have this fear that we aren't feeling enough as a culture right now.
És mindezt azért teszem, mert attól félek, hogy jelenleg nem érzünk eléggé egy kultúraként.
EnglishShe didnt have any fear of turning her back on him now.
Cuki nem félt hátat fordítani neki ebben az állapotában.
EnglishI have no fear of the child, no matter how powerful she is.
Nem félek a gyerektől, akármilyen hatalmas.
EnglishThe only thing we have to fear is fear itself.
Az egyetlen, amitől félnünk kell, az mi magunk vagyunk.