"have no intention" translation into Hungarian

EN

"have no intention" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have no intention" in context.

Similar translations for "have no intention" in Hungarian

to have verb
no noun
no
intention noun
intent noun
Hungarian
intent adjective

Context sentences for "have no intention" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn fact, 30% have no intention of participating in the forthcoming elections.
Valójában, az emberek 30%-a nem tervezi, hogy részt vesz a közeledő választásokon.
EnglishI have no intention of assisting you in your childish brawl, Warlord Harrsk.
Nincs szándékomban részt venni ebben a gyerekes huzavonában, Harrsk hadúr.
EnglishI have no intention of asking Audrey to leave, said Lady Tressilian.
Eszem ágában sincs arra kérni Audreyt, hogy utazzon el mondta Lady Tressilian.
EnglishMy family and I are safe, and we have no intention ofletting this slow us down in any way.
A családom meg én biztonságban vagyunk, és töretlenül folytatjuk a munkát.
EnglishHowever, we have no intention of letting them deprive us of this wonderful tradition of ours.
Mindazonáltal nem hagyjuk, hogy megfosszanak bennünket e csodálatos hagyományunktól.
EnglishLikewise, we have no intention of exerting advance pressure on the decision of the Irish people.
Ugyanígy nem áll szándékunkban előzetes nyomást gyakorolni az ír nép döntésére sem.
EnglishI have no intention of going, not if that suppurating piece of desk-fodder is going to be present.'
Egyáltalán nem áll szándékomban elmenni, fleg ha az a tonnás gennysiló is ott lesz.
EnglishIf it is, Withal said in a low voice, I have no intention of telling him so.
Ha az is mondta Withal , nem én leszek az, aki ezt közli vele!
EnglishWe don't have any intention of bringing criminal charges against you, Joshua assured her.
Nincs szándékunk bűncselekménnyel vádolni - nyugtatta meg Joshua.
EnglishI have no intention of divulging the names of the other stockholders to you, Mr.
Nincs szándékomban felsorolni a részvényesek nevét, Mr. Torrance.
EnglishMy life has been good, but I have no intention of being sold a second time.
Jó életem volt, de nem óhajtom, hogy másodszor is eladjanak.
EnglishWe have no intention of publishing league tables of universities.
Nem akarunk egyszerű eredménytáblázatokat közzétenni az egyetemekről.
EnglishNow that I have you in my arms I have no intention of abandoning you.
Most pedig, hogy itt vagy a karjaimban, nem téphetnek ki belőle!
English'I have no intention of applying to join Contact,' Gurgeh said, coming back to the couch.
Eszemben sincs beállni a Kontaktba mondta Gurgeh és felállt.
English(FR) Therefore we have no intention of reopening that debate.
a Bizottság tagja. - .(FR) Következésképpen nem áll szándékunkban a vita újbóli megnyitása.
EnglishI have no intention of trying to force you to meet Major Quilan.'
Nem akarlak rákényszeríteni, hogy találkozz Quilan rnaggyal.
EnglishYou surely understand that at this point in the voting I have no intention of re-opening a debate.
Ön bizonyára megérti, hogy a szavazásnak ezen a pontján nem áll szándékomban újra megnyitni a vitát.
EnglishCommunists have no intention of bowing their heads.
A kommunistáknak nem áll szándékukban, hogy szégyelljék magukat.
EnglishI have no intention of wandering Lunaport until boarding time.
kedvem fel-alá bolyongani Lunaporton a beszállásig.
EnglishBut I have no intention of hitting your bank with a phony law suit, so I'll satisfy your curiosity right now.
- De nem áll szándékomban a bankjukat mondvacsinált perbe rángatni, tehát eleget teszek a kérésének.

Other dictionary words

English
  • have no intention

More translations in the English-Swahili dictionary.