"have no reason" translation into Hungarian

EN

"have no reason" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have no reason" in context.

Similar translations for "have no reason" in Hungarian

to have verb
no noun
no
reason noun
to reason verb

Context sentences for "have no reason" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou'd have a reason for bearing things patiently, for doing things with courage.
Lenne okuk arra, hogy a dolgokat türelmesen viseljék el, hogy bátran cselekedjenek.
EnglishBut only one person could have killed, or have had reason to kill, the girl Edna.
De csak egyetlen személynek volt vagy lehetett arra oka, hogy megölje Ednát.
EnglishI have good reason to believe I've lost one officer to that goddamned thing.
Jó okom van azt hinni, hogy e miatt a rohadék miatt veszítettem el egy rendőrömet.
EnglishYou must think it very strange of me coming here like this, but I have a reason.
- Furcsának gondolhatja, hogy csak így bejelentés nélkül beállítottam, de okom van rá.
EnglishI have no reason, I assure you, said he, to be dissatisfied with my reception.
- Higgye el, semmi okom nincs, hogy ne legyek megelégedve a fogadtatással.
EnglishYou doubt me, cried Jane, slightly colouring; indeed, you have no reason.
- Nem hiszel nekem - kiáltott fel Jane, kissé elpirulva -, pedig nincs rá okod!
EnglishI have every reason to believe that we will find the necessary compromise.
Minden okom megvan rá, hogy higgyem, megtaláljuk a szükséges kompromisszumot.
EnglishWhen there wasn't a dry space, the snakes wouldn't have a reason to avoid my corner.
Ha nem lesz száraz felület, a kígyóknak nem lesz rá okuk, hogy elkerüljék a sarkomat.
EnglishBut the ghosts don't answer unless they want to, unless they have a reason of their own.
Ám a halottak nem válaszolnak, csupán akkor, ha ők akarnak, ha jó okuk van rá.
EnglishSo we have every reason to believe that all the difficult questions will be answered.
Ezért jó okunk van hinni abban, hogy minden kényes kérdés meg fog oldódni.
EnglishDo we have a reason why these people are not here, why the rapporteur is not here?
Tudjuk az okát, hogy miért nincsenek itt ezek az emberek, hogy miért nincs itt az előadó?
EnglishWe still have no reason to hope that this will change very quickly in 2009.
Még mindig nincs okunk abban reménykedni, hogy 2009-ben ez a helyzet gyorsan megváltozik.
EnglishOnly this; that if he is so, you can have no reason to suppose he will make an offer to me.
- Csak ennyit: ha ez igaz, akkor nincs oka feltenni, hogy megkéri a kezemet.
EnglishYes, but we have no reason to believe they suspect anything;' York said.
Igen, de semmi okunk feltételezni, hogy bármit gyanítanának felelte York.
English'You have no reason to be angry with Platime, Stragen or Mirtai, my beloved,' she told him.
Nincs okod haragudni Platime-ra, Stragenre vagy Mirtaira, szerelmem mondta.
EnglishI have no reason to proclaim Hull my enemy, regardless of his political allegiance.
Nincs rá okom, hogy ellenségemmé nyilvánítsam Hull Beddiktet, politikai nézetei ellenére sem.
EnglishWe thus have every reason to try to achieve this very important and ambitious target.
Ezért minden okunk megvan arra, hogy elérjük ezt a nagyon fontos és ambiciózus célkitűzést.
EnglishSir Owain must have some reason to believe they will, I said cautiously.
Sir Owainnek biztosan megvan rá az oka, hogy higgyen az ígéretükben mondtam bátortalanul.
EnglishI have heard the dismal howling of their singers, and they have no reason to stay home!
Hallottam dalnokaik förtelmes vonyítását, nem csoda hát, hogy nem kívánnak otthon maradni!
EnglishHe would have no reason at all to connect these Graynors with fleeing flatlanders.
Semmi oka nem lesz majd rá, hogy összekapcsolja ezeket a Graynorékat a szökevény síkföldiekkel.

Other dictionary words

English
  • have no reason

Moreover, bab.la provides the English-Polish dictionary for more translations.