"have no way" translation into Hungarian

EN

"have no way" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have no way" in context.

Similar translations for "have no way" in Hungarian

to have verb
no noun
no
way noun

Context sentences for "have no way" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI’ve got to admit, you do seem to have a way with ‘em, Krantz.
Meg kell hagyni, Krantz, maga úgy tűnik, tudja, hogy kell bánni velük - vigyorgott.
EnglishI do not share the opinion of Mrs Trüpel that we have given way - quite the opposite!
Nem értek egyet Trüpel asszonnyal abban, hogy engedtünk - sőt, éppen ellenkezőleg!
EnglishAh, but prophecies have a way of fulfilling themselves, Khayman said.
- Ó, de hát a jövendölések be szokták teljesíteni magukat! - tiltakozott Haiman.
EnglishI have no way of caring what you are or what you want or what you do.
Nem áll módomban azzal törődni, hogy mi vagy te, és mit akarsz, és mit csinálsz.
EnglishRyan asked first, just to have a way of evaluating the information he was about to receive.
Kitől? kérdezte Ryan, hogy legyen valami támpontja az információ értékeléséhez.
EnglishBob, what do they have to have by way of state procurements to feed the urban millions?
Bob, mekkora állami felvásárlásra van szükségük a városban lakó milliók élelmezéséhez?
EnglishWe have no way of knowing at which point in the man's timetable we have intervened.
Sejtelmünk sincs róla, hogy a gyilkos által kitűzött menetrend mely pontján léptünk közbe.
EnglishThey're smaller than a wavelength of light, so we have no way to directly observe them.
Kisebbek a fény hullámhosszánál, így semmi esélyünk, hogy közvetlenül megfigyeljük őket.
EnglishI think I have a way we can strike that Chinese destroyer in time.
Azt hiszem tudok egy módszert, amivel időben lecsaphatunk a kínai rombolóra.
EnglishA king will have his way in his own hall, be it folly or wisdom.'
Egy király akarata tulajdon csarnokában parancs, akár oktalan az, akár bölcs.
EnglishThere were moments when I was so purely happy that I could have given way to tears.
Voltak percek, amikor olyan színtiszta boldogságot éreztem, hogy a legszívesebben sírtam volna.
EnglishWhen and how will we have a way of effectively tackling the relocation of businesses?
Mikor és hogyan lesz módunk arra, hogy ténylegesen küzdjünk a vállalkozások áthelyezése ellen?
EnglishWe don't have any way to contact them to find out their results, Edmund said.
Így nem tudunk kapcsolatba lépni velük, hogy megkérdezzük, mire jutottak állapította meg Edmund.
EnglishA rescuer should have no way of knowing that I had been on an island.
A megmentőimnek nem szabadna megtudniuk, hogy eddig egy szigeten voltam.
EnglishThus we currently have no way of delaying or declining this accession.
Így jelenleg semmilyen módon nem késleltethetjük vagy utasíthatjuk el ezt a csatlakozást.
EnglishThis is a real operation the Soviets have under way? the PM asked again.
Ez biztosan egy folyamatban lévő művelet? kérdezte a miniszterelnök.
EnglishWe probably still have a way to go in this regard, but I think that this is a good start.
E tekintetben valószínűleg még hosszú út áll előttünk, de úgy vélem, ez jó kezdetet jelent.
EnglishThey'll have no way of knowing we did any more than steal a horse or two, Helm said firmly.
- Nem fognak többet tudni, csak azt, hogy elloptunk egy-két lovat. -mondta Helm keményen.
EnglishNow that we know about Perraine, I don't have any way at all to connect that shadow with Azash.'
Most, hogy már tudunk Perraine-ről, sehogy sem tudom Azash-hoz kapcsolni az árnyékot.
EnglishThey would have no way of knowing if the drippings were fresh or weeks old.
Nem fogják tudni megállapítani, hogy friss-e vagy néhány hetes.

Other dictionary words

English
  • have no way

Even more translations in the English-Finnish dictionary by bab.la.