"have not been" translation into Hungarian

EN

"have not been" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have not been" in context.

Similar translations for "have not been" in Hungarian

to have verb
not
Hungarian
to be verb
Hungarian

Context sentences for "have not been" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere have always been efforts to centralise control within the European Union.
Mindig voltak erőfeszítések az Európai Unión belüli ellenőrzés központosítására.
EnglishThere have always been private companies that tried to get round this situation.
Mindig akadtak olyan magáncégek, amelyek megpróbálták megkerülni ezt a helyzetet.
EnglishThese are two fundamental demands which have long been supported by many experts.
Ez két olyan, alapvető követelés, amit a szakértők többsége már régóta támogat.
EnglishPerhaps we have actually been too patient where economic governance is concerned.
Lehet, hogy tényleg túl türelmesek voltunk a gazdasági kormányzás tekintetében.
EnglishThere have never been forward steps that were not accompanied by backward ones.
Soha nem történt olyan előrelépés, amelyet ne kísért volna valamilyen visszalépés.
EnglishFirst, there is the issue of health care, which we have just been talking about.
Először, ott van az egészséggondozás kérdése, amiről nem sokkal ezelőtt beszéltünk.
EnglishHave you been thinking of that and holding it against me all these years, my Gwen?
- Ennyi év után még mindig itt tartasz, még mindig a szememre veted, Gwen, drágám?
EnglishAlmost 90% of the criteria laid down by the Commission have thus been met by Bosnia.
A Bizottság által megszabott kritériumok majdnem 90%-át Bosznia is teljesítette.
EnglishAs I said yesterday, all the nominations for the Commission have now been made.
Mint ahogyan tegnap már említettem, az összes biztos kinevezésére sor került.
EnglishI find myself even more objective as an observer than I have ever been, Finadd.
Úgy fogalmaznék, hogy minden eddiginél objektívebb szemlélőnek érzem magam, Finadd.
EnglishI would like to draw your attention to issues that have not been discussed here.
Szeretném felhívni figyelmüket azokra a kérdésekre, amelyeket itt nem vitattunk meg.
EnglishOur conversations in private have not been such that I am anxious to continue them.
Magánbeszélgetéseink nem voltak olyan jellegűek, hogy szívesen folytassam őket.
EnglishWe have not been given an explanation of the 12% that you mentioned, Mr Kallas.
Nem kaptunk magyarázatot a 12%-os rátára, amelyet Ön, Kallas Úr, megemlített.
EnglishUnfortunately, such endeavours have always been undermined by national governments.
Sajnos az erre irányuló próbálkozásokat a nemzeti kormányok mindig meghiúsították.
EnglishWe do not need a charter while existing legal instruments have not been implemented.
Amíg a létező jogszabályi eszközöket nem hajtottuk végre, nincs szükség chartára.
EnglishNot once, since that time, have I been pregnant -can he not even give me a child?
Azóta egyetlenegyszer sem voltam terhes - hát képtelen gyermeket adni nekem?
EnglishBut how in the name of wonder did you come here, and what have you been doing?
De mondja már, hogy az ördögbe került ide, és tulajdonképpen mit csinált itt?
EnglishActions for 2009 have already been approved and they are to be enforced this year.
A 2009-es program már megkapta a jóváhagyást, ezt ebben az évben kell végrehajtani.
EnglishOn the other hand, the effects on the employees have clearly been problematic.
Másfelől viszont a munkavállalókra gyakorolt hatások nyilvánvalóan problematikusak.
EnglishLet us cherish the fact that probably most of you have never been close to a gun.
Örüljünk annak, hogy talán a legtöbbjük soha nem volt még ilyen közel egy fegyverhez.

Other dictionary words

English
  • have not been

Translations into more languages in the bab.la English-Dutch dictionary.