"have not made" translation into Hungarian

EN

"have not made" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have not made" in context.

Similar translations for "have not made" in Hungarian

to have verb
not
Hungarian
made adjective
to make verb

Context sentences for "have not made" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis decision should also have been made public, giving the reasons behind it.
Ezt a döntést az indokolásával egyetemben nyilvánosságra is kellett volna hozni.
EnglishOver recent years, advances have been made in the field of animal vaccination.
Az elmúlt néhány évben az állat-vakcinálás terén komoly előrelépések történtek.
EnglishI believe that we have even made clear who, how and when these must be recognised.
Úgy gondolom, azt is világossá tettük, kinek, hogyan és mikor kell ezt elismernie.
EnglishIf there is any point which I have not made clear, pray question me about it.
Ha van valami, amit nem világítottam meg kellőképpen, kérem, faggasson ki róla.
EnglishThis is so because we believe that the stress tests should have been made obligatory.
Azért, mert meggyőződésünk, hogy a stresszteszteknek kötelezőeknek kell lenniük.
EnglishEuropean Union funds have been made available for the integration of the Roma.
Európai uniós integrációs alapok állnak rendelkezésre a romák integrációjára.
EnglishI do not recognize you, and my superiors have not made me aware of your presence.
Nem ismerem magát, és a feletteseimnek sincs tudomásuk a maga jelenlétéről.
EnglishFirstly, we must emphasise the efforts that have been made to simplify the procedure.
Először is, hangsúlyoznunk kell az eljárás egyszerűsítésére tett erőfeszítéseket.
EnglishIt is true what you were saying about the huge efforts that have been made.
Megfelel a valóságnak az, amit ön mondott az általunk kifejtett erőfeszítésekről.
EnglishWhen dealing with sustainable agriculture, we have always made progress in both areas.
A fenntartható mezőgazdasággal kapcsolatban mindkét területen haladást értünk el.
EnglishMadam President, I just want to respond to some of the comments which have been made.
Elnök asszony! Mindössze néhány elhangzott észrevételre szeretnék válaszolni.
EnglishYou have not made a financial stimulus of 3.3% in Europe - you have not!
Nem hajtottak végre Európában 3,3%-os pénzügyi élénkítést - nem hajtották végre!
EnglishWe have therefore made considerable progress in the negotiations with the Council.
Tehát jelentős előrehaladást értünk el a Tanáccsal való tárgyalások során.
EnglishSeveral comments have been made in this debate that aptly demonstrate this.
Itt a vitában több olyan megjegyzés is elhangzott, amely pontosan ezt demonstrálja.
EnglishYet with some they have afterwards made peace, none the worse for being politic.
De közülük többekkel utóbb békét kötöttek, mert az érdekük így kívánta.
EnglishThey must be made, and they already have been made in Europe in the past.
Ezek a döntések elkerülhetetlenek, és korábban már volt rájuk példa Európában.
EnglishActivities aimed at structural reform have been made the main instrument of development.
A strukturális reformokat célzó intézkedéseket fő fejlesztési eszközzé avatták.
EnglishSignificant efforts have been made over the last few years to achieve this.
Az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tettünk ennek elérése érdekében.
EnglishComparisons have been made here today with 1989, and I think that is right.
Ma elhangzottak itt összehasonlítások 1989-cel, és szerintem ez helyénvaló.
EnglishI have not made these extraordinary arrangements to trade puppet's banter.
- Nem azért tettem meg egy sor különleges intézkedést, hogy általánosságokat halljak.

Other dictionary words

English
  • have not made

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Italian dictionary.