"have not managed to" translation into Hungarian

EN

"have not managed to" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have not managed to" in context.

Similar translations for "have not managed to" in Hungarian

to have verb
not
Hungarian
to manage verb
to preposition

Context sentences for "have not managed to" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have just managed to deal with the new members' accession to the Schengen Area.
Éppen most sikerült megoldanunk az új tagok csatlakozását a schengeni térséghez.
EnglishIt is worrying that, since 2003, we have not managed to reduce this 15% pay gap.
Aggasztó, hogy 2003 óta nem sikerült csökkentenünk ezt a 15%-os bérszakadékot.
EnglishThey have actually managed to get ordinary citizens interested in EU politics.
Valójában sikerült elérniük, hogy az átlagpolgárok érdeklődnek az uniós politika iránt.
EnglishWe have now managed for the first time to enshrine this in a UN document.
Most, első alkalommal sikerült mindezt az ENSZ-dokumentumba beillesztenünk.
EnglishThat is why I am pleased that we have finally managed to put the question of PVC behind us.
Ezért örülök annak, hogy a PVC kérdését végül sikerült magunk mögött hagynunk.
EnglishHave you managed to lose us again, and miss a wide wagon road once more?
Sikerült megint eltévedned, most sem vetted észre azt a széles utat?
EnglishWe have therefore managed to cover all the immediate humanitarian needs.
Így minden azonnali humanitárius szükségletet ki tudunk elégíteni.
EnglishThen he will see that his own authorities have not managed to put a stop to this VAT fraud.
Utána ő is beláthatja, hogy a saját hatóságaik sem voltak képesek megállítani a HÉA-csalást.
EnglishI should like to pay tribute to them because they have often managed to square the circle.
Szeretném kifejezni nekik az elismerésemet, mivel sokszor még a kört is sikerült négyszögesíteniük.
EnglishWe have not managed to do so. Now the intergroups have to meet on an unsuitable date.
Most tehát a képviselőcsoportok közötti csoportosulásoknak egy nem alkalmas időpontban kell találkozniuk.
EnglishIt just means that they have been managed very carefully.
Mindössze annyit jelentenek, hogy nagyon óvatosan gazdálkodtak a pénzzel.
EnglishLet me just remind the House that we have always managed to reach agreement at second reading.
Hadd emlékeztessem a Házat még arra, hogy második olvasatra mindig sikerült megállapodást elérnünk.
EnglishWe have again managed to prepare a budget for 2009.
Ismét sikerült elkészítenünk a jövő évi, konkrétan a 2009-es költségvetést.
EnglishWe have just managed to evict smokers from cafés.
Szinte most volt, hogy sikerült kiszorítanunk a dohányosokat a kávézókból.
EnglishWe have now managed to arrive at a balanced result, that is both consumer-friendly and business-friendly.
Mostanra sikerült kiegyensúlyozott, egyszerre fogyasztóbarát és vállalkozásbarát eredményre jutni.
EnglishBut have you managed to lure the leader out of his hiding place?
Sikerült kicsalogatni a búvóhelyéről ezt a vezetőt?
EnglishWhat we have not managed to improve is simplicity.
Az egyszerűsítés terén azonban nem sikerült előrelépést tennünk.
EnglishData, have you managed to assess Cmdr Riker's condition?
Data, sikerült már megállapítani, hogy mi van Riker-rel?
EnglishWith this debate, we have certainly managed to do so.
Ezzel a vitával minden bizonnyal sikerült ezt megtennünk.
EnglishSecondly, I am delighted that we have together managed to grant European dairy farmers financial support.
Másodszor, rendkívül örülök annak, hogy sikerült az európai tejtermelőknek pénzügyi segítséget nyújtanunk.

Other dictionary words

English
  • have not managed to

Even more translations in the English-Portuguese dictionary by bab.la.