"have not yet" translation into Hungarian

EN

"have not yet" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have not yet" in context.

Similar translations for "have not yet" in Hungarian

to have verb
not
Hungarian
yet adverb

Context sentences for "have not yet" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have not yet realised that prevention would cost a great deal less than a cure.
Még nem jöttünk rá, hogy a megelőzés sokkal kevesebbe kerülne, mint a gyógyítás.
EnglishAccording to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
A nyilvántartásunk szerint még nem érkezett meg hozzánk a fenti számla átutalása.
EnglishThis applies also for those Member States which have not yet joined the eurozone.
Ez azokra a tagállamokra is igaz, akik még nem csatlakoztak az euróövezethez.
EnglishAnd now - I have not yet breakfasted and you, too, I suspect have not breakfasted?
Most pedig... én még nem reggeliztem, és az a gyanúm, hogy még ön sem reggelizett...
EnglishThere was some link between Isengard and Mordor, which I have not yet fathomed.
Valami kapcsolat állt fenn Vasudvard és Mordor között, s ennek még nem jártam a végére.
EnglishWhat have we yet to see and what is there still to say about Srebrenica?
Mi az, amit még nem láttunk, és mi az, amit még el kell mondanunk Srebrenicáról?
EnglishThose who have not yet begun to advance cannot be asked to do the same as the rest.
Azoktól, amelyek még neki sem indultak, nem várhatjuk el ugyanazt, mint a többiektől.
EnglishCan I ask him about something on which his views have not yet been leaked by WikiLeaks?
Megkérdezhetem valamiről, amiről még nem szivárogtatta ki a véleményét a WikiLeaks?
EnglishWe have not yet grasped the results which the reason alone can attain to.
Még fogalmunk sincs arról, mi mindenre képes önmagában a logikus gondolkodás.
EnglishThere are also many species that have not yet been discovered and described.
Továbbá vannak olyan fajok, amelyeket még nem fedeztek fel vagy írtak le.
EnglishThe press doesn't have that yet, but they will in another day or two.
A sajtó még nem szagolta ki, de nem adok két napot, és erről is cikkezni fognak.
EnglishIn spite of this, about five months have passed and I have not yet received an answer.
Ennek ellenére több mint öt hónap elteltével sem kaptam választ kérdésemre.
EnglishAlready 30 years have passed, yet these legal acts have not yet been implemented.
Már 30 év telt el, de mégsem hajtották végre ezeket a jogi aktusokat.
EnglishIndeed, we have as yet received no substantiation that the crime did in fact take place.
Valójában még megerősítést sem kaptunk róla, hogy a cselekmény egyáltalán megtörtént.
EnglishThere, unfortunately, I have to say that three Member States have not yet responded.
Közülük sajnos azt kell mondanom, hogy három tagállam még nem reagált.
EnglishDecisions about this have not yet been made, but they will be made in the next few days.
Ezzel kapcsolatban csak a következő néhány napban születnek majd döntések.
EnglishAfrica is a continent where many crimes have not yet been punished.
Afrika ugyanis az a kontinens, ahol számos bűntettet még nem követett büntetés.
EnglishWe have not yet come to the stage of presenting a proposal to you.
Még nem érkeztünk el abba a stádiumba, hogy javaslatot terjeszthessünk önök elé.
EnglishHowever, they have not yet drawn up their action plans for tackling the problem.
Cselekvési tervet azonban még nem alkottak a probléma megoldására.
EnglishMy friends, I must now tell you what I have as yet told no one else.
Barátaim, olyasmit kell most mondanom nektek, amit még senki másnak nem mondtam el.

Other dictionary words

English
  • have not yet

More translations in the English-Portuguese dictionary.