"have nothing" translation into Hungarian

EN

"have nothing" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have nothing" in context.

Context sentences for "have nothing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe may have the capabilities, but if we do not have political will we have nothing.
Meglehetnek a képességeink, de ha hiányzik a politikai akarat, semmink sem lesz.
EnglishFink would have nothing to gain by leaking this, and the risks are too great.
Finknak semmi előnyé nem származik a kiszivárogtatásból és túl nagy a kockázat.
EnglishWe have nothing but disparate bits of information that might easily be explained.
Nincs semmink, csak töredékes információnk, amit könnyű lenne kimagyarázniuk.
EnglishHe might have had nothing to do with it, but his name was linked in the gossip.
Lehetséges, hogy semmi köze nem volt a dologhoz, de a szóbeszéd őt emlegette.
EnglishThe ten years you have spent at the villichi convent have taught you nothing?
Az a tíz év, amit a villichi kolostorban töltöttél, nem tanított meg semmire?"
EnglishTrout, I said from the unlighted interior of the car, you have nothing to fear.
= Mr. Trout szólaltam meg az autó belsejének sötétjéből , semmi ok az aggodalomra!
EnglishI have nothing to add to the content and I have therefore not tabled any amendments.
Nincs mit hozzátennem a jelentés tartalmához, így módosítást sem nyújtottam be.
EnglishThat is still what we have to do, so nothing much has to be added to this mandate.
Továbbra is ez a teendőnk, tehát ehhez a mandátumhoz nemigen kell többet hozzátenni.
EnglishAnd even if she had seen and recognized him, it would have meant nothing to Cora.
De ha meglátja és meg is ismeri, a találkozás akkor sem mond sokat Corának.
EnglishThese countries have got nothing to do with it, but it is hitting them hard.
Ezen országoknak semmi közük a válsághoz, viszont nagyon súlyosan érinti őket.
EnglishEven those merchants of the Great Orient, who believe in nothing, have a ceremony.
A Nagy Kelet kufárai semmiben sem hisznek, de szertartásuk még nekik is van.
EnglishYou have still told me nothing of yourself, said Sorak, noting the warning.
- Te még semmit sem mondtál magadról - mondta Sorak, hallgatván a figyelmeztetésre.
EnglishI realize quickly that the tears have nothing to do with the pain of a broken ankle.
Hamar rájövök, hogy a könnyeknek semmi közük nincs a törött boka okozta fájdalomhoz.
EnglishI have held nothing back, and you have taken the best that I could give.
Nem tartottam vissza semmit, s te a legjavát vetted el annak, amit adni tudtam.
EnglishHave you found nothing on Earth, he asked, that you would regret leaving?
Semmi olyat nem találtál a Földön kérdezte a férfi , amit sajnálnál itthagyni?
EnglishIn the words of Franklin Delano Roosevelt, we have nothing to fear but fear itself.'
Ahogy Franklin Delano Roosevelt mondta: semmitől sem kell félnünk, csak a félelemtől.
EnglishMorning will be bright but you have nothing to do with this sunlight in the morning.
A reggelek ugyan világosak, de reggelente semmit sem tudunk kezdeni a sok napfénnyel.
EnglishUnfortunately, I have also found nothing on this subject in the work programme for 2009.
Sajnálatos módon erről a témáról sem találtam semmit a 2009-es munkaprogramban.
EnglishYou have nothing to fear- she said, but he put out his twisted fingers to stop the words.
Nincs mitől félned... - mondta Morgaine, de a férfi kézmozdulata elhallgattatta.
EnglishGreenpeace and Shell have nothing in common when they act as lobbyists.
A Greenpeace és a Shell között nincs hasonlóság, amikor lobbistaként lépnek fel.

Other dictionary words

English
  • have nothing

Search for more words in the Swahili-English dictionary.