"have nothing left" translation into Hungarian

EN

"have nothing left" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have nothing left" in context.

Similar translations for "have nothing left" in Hungarian

to have verb
nothing noun
left adjective
Hungarian
to leave verb

Context sentences for "have nothing left" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese were exhausted; she was bare of protection; but, on the other hand, Mazirian could have nothing left.
Ezek kimerültek; védelem nélkül maradt; ugyanakkor Maziriannak sem sok mindene maradhatott.
EnglishThat means I have nothing left to bargain with.
Ez azt jelenti, hogy semmim sincs, amit felajánlhatnék.
EnglishMr Sarkozy and Mrs Merkel appointed you, they have nothing left to say, you have to create your Commission!
Sarkozy úr és Merkel asszony kinevezték önt, többet nem szólhatnak bele, önnek kell kialakítania a Bizottságát!
EnglishIf that is taken from us, we have nothing left.
Az egyetlen előnyünk a hely, ahol védekeztünk.
EnglishWe have nothing left.
EnglishI have nothing left to lose.
EnglishShe had no idea how much damage she and Arahathan would sustain while killing the spirit it was possible they would have nothing left with which to destroy the fleet.
Nekalnak fogalma sem volt, hogy mennyi pusztítást vihetnek véghez ők Arahathannal, miután megölik a szellemet lehet, hogy semmi erejük sem marad a flotta ellen.

Other dictionary words

English
  • have nothing left

Search for more words in the English-Russian dictionary.