"have nothing to do with" translation into Hungarian

EN

"have nothing to do with" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have nothing to do with" in context.

Context sentences for "have nothing to do with" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI realize quickly that the tears have nothing to do with the pain of a broken ankle.
Hamar rájövök, hogy a könnyeknek semmi közük nincs a törött boka okozta fájdalomhoz.
EnglishMorning will be bright but you have nothing to do with this sunlight in the morning.
A reggelek ugyan világosak, de reggelente semmit sem tudunk kezdeni a sok napfénnyel.
EnglishIt is no one's affair but mine; man's justice and God's justice have nothing to do in it.
Ehhez nincs köze senkinek, sem az emberi, sem az isteni igazságszolgáltatásnak.
EnglishWil called him gently, but Wisp would have nothing to do with the Valeman.
Szösz! szólította Wil szelíden, ám Szösz látni sem akarta a völgylakót.
EnglishThe main political strategies of the European Union have nothing to do with combating poverty.
Az Unió legfőbb politikai stratégiáinak semmi köze a szegénység elleni küzdelemhez.
EnglishBut the attraction of Merrick seemed somehow to have nothing to do with gender.
Ám Merrick vonzerejének valahogy semmi köze sem volt a neméhez.
EnglishI am sorry I do not have that information myself - I have nothing to do with that case.
Sajnálom, de én magam sem rendelkezem ezzel az információval - semmi közöm ehhez az ügyhöz.
EnglishThe manifestation of a Hold of Death may turn out to have nothing to do with them.
Lehetséges, hogy semmi közük a Halál Kunyhójának megjelenéséhez.
EnglishIt might easily have nothing to do with the death of Rex Fortescue.
Lehet, hogy a dolognak az égvilágon semmi köze Rex Fortescue halálához.
EnglishFortunately, there are no crises in Europe, and so they have nothing to do.
Szerencsére nincs válság Európában, így semmi teendőjük nincs.
EnglishThe WTO litigation and the procurement have nothing to do with each other.
A Kereskedelmi Világszervezet előtt zajló jogvitának és a beszerzésnek semmi köze sincs egymáshoz.
EnglishNo, because this is due to other causes that have nothing to do with ownership unbundling.
Nem, mivel ezek a problémák másból adódnak, amiknek semmi közük a tulajdonjogi szétválasztáshoz.
EnglishIt may have nothing to do with what came afterwards, but I thought it only right to mention it.
Lehet, hogy nincs is köze ahhoz, ami történt, de azért jobbnak tartottam, hogy megemlítsem.
EnglishHell, I know you didn't have nothing to do with that killing.
A fenébe, én csak tudom, hogy magának semmi köze ehhez a gyilkossághoz.
English`Nevertheless the appearances per se have nothing to do with Deirdre.
Mellesleg a megjelenéseknek önmagukban semmi közük Deirdre-hez.
EnglishIt ought to have nothing to do with national governments and certainly nothing to do with the European Union.
A nemzeti kormányoknak nem kellene beleszólniuk, még kevésbé az Európai Uniónak.
EnglishOur brothers desires have nothing to do with self-preservation.
Fivérünk vágyai között a legkevésbé sem szerepel önmaga megmentése.
EnglishHe might have slipped away somewhere else, of course, and have nothing to do with all these drunkards.
Már bizonyára rég elillant innen, magukra hagyva a részegen fetrengőket.
EnglishSo, typically, I have nothing to do on this Saturday night.
És a rám annyira jellemző módon semmi programom sincs szombat estére.
English`No, but your warnings and your presence have nothing to do with it.
A maga figyelmeztetéseinek és jelenlétének semmi köze ehhez!

Other dictionary words

English
  • have nothing to do with

Search for more words in the Turkish-English dictionary.