"have respect for" translation into Hungarian

EN

"have respect for" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have respect for" in context.

Context sentences for "have respect for" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPlease have respect for those who are showing you the respect of listening to you.
Kérem tisztelje meg azokat, akik megtisztelik Önt azzal, hogy meghallgatják!
EnglishSince we have respect for democracy, we should respect the vote of the Irish people.
Mivel tiszteljük a demokráciát, tisztelnünk kell az ír emberek szavazatait is.
EnglishEach member of the family must have respect for the others.
A család minden tagjának tisztelnie kell a többieket.
EnglishBut if you have respect to persons, you commit sin, being reproved by the law as transgressors.
De ha a személyek között különbséget tesztek, bűnt követtek el, s a törvény, mint törvényszegőket, elmarasztal benneteket.
EnglishIt should be our aim to ensure that those two states exist in the region and have respect for one another.
Arra kell törekednünk, hogy biztosítsuk, hogy a térségben egymás mellett létezik a két állam, és egymást tiszteletben tartják.
EnglishPresident Barroso, we have given you our confidence, and we expect you for your part to have respect for our greater prerogatives.
Barroso elnök úr! Bizalmat szavaztunk Önnek, és elvárjuk, hogy tiszteletet tanúsítson előjogaink iránt.
EnglishSo let us be transparent, let us be clear and let us have respect for those who hold a different view to those who sit in this Parliament.
Legyünk tehát átláthatóak, legyünk világosak, és tiszteljük azokat, akik más véleményen vannak mint azok, akik itt a Parlamentben ülnek.
EnglishMaintaining this symbol as the headquarters of the European Parliament costs hundreds of millions of euros each year, but we have respect for this symbol.
Ennek a jelképnek mint az Európai Parlament központjának a fenntartása több száz millió euróba kerül évente, mégis becsüljük ezt a jelképet.
EnglishIt is true that we all have respect for people who have suffered an earthquake, but we cannot celebrate only when things happen and not respond when it is within our means to do so.
Tény, hogy mi mindannyian tiszteljük a földrengés áldozatait. Nem tehetjük meg, hogy csak váruk, hogy megtörténjenek a dolgok, és nem reagálunk, amikor arra lehetőségünk lenne.

Other dictionary words

English
  • have respect for

Translations into more languages in the bab.la French-English dictionary.