"have room for" translation into Hungarian

EN

"have room for" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have room for" in context.

Similar translations for "have room for" in Hungarian

to have verb
room noun
to room verb
for conjunction
see noun

Context sentences for "have room for" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have room for three points that I think it is appropriate to mention.
Három dolog említésére van időm, amelyek véleményem szerint indokoltak.
EnglishPick a spot that isn't crowded-you've got to have room to maneuver.
Lehetőleg olyat, ahol nagy a zsúfoltság így könnyebben tudsz manőverezni.
EnglishAnd he'd bring some good people with him, and they'd have room for them in Kansas and Brazil.
És hogy ha magával hoz néhány derék embert, találnak nekik helyet Kansasban és Brazíliában.
EnglishI happen not to think we have room for fantasy on a world as rough as this.
Történetesen az a véleményem, hogy egy ilyen goromba világon, mint ez, nincs terünk a fantaziálásra.
EnglishI therefore believe that we have room for improvement on this score.
Ennélfogva úgy hiszem, hogy van mit javítanunk ezen a téren.
EnglishIn five years we may not have room for the lasers.
Öt év múlva még az is meglehet, hogy nem lesz már helyünk a lézerek számára.
EnglishWe have room in the Dikta Place for many more children.
Még nagyon sok gyermek számára van hely a diktátorok lakhelyén.
EnglishHer life didn't have room for passion right now.
Az életében egyelőre nem jutott hely semmiféle szenvedélynek.
EnglishOur budget runs to just under EUR 130 billion; together, we have room for manoeuvre of a few hundred million.
A mi költségvetésünk alig valamivel 130 milliárd euro alatt van; összességében a mozgásterünk mindössze pár száz millió.
EnglishI always have room on the calendar for you.
English'Might you have room for some passengers?'
És van helye néhány utas számára?
EnglishYou have room on the mantel, rath?
Van hely a kandalló párkányán, Cathy?
EnglishIn both these areas, the Presidency really must have room to manoeuvre so that it can negotiate productively with Parliament.
Az elnökségnek mindkét említett területen mozgástérre van szüksége annak érdekében, hogy eredményesen tárgyalhasson a Parlamenttel.
EnglishHow is it possible that the Commission does not have room for a Commissioner for each country, even though there might be more Member States to come?
Hogy lehet, hogy a Bizottságnál nem fér el minden tagállamból egy biztos, még ha esetleg jönnek is újabb tagállamok?
EnglishNow at the time that I was reading this, it was the middle of the winter and I definitely did not have room for a lot of dirt in my New York City apartment.
Amikor ezt olvastam, a tél közepén jártunk, és egyáltalán nem volt hely nálam földnek a New York-i lakásomban.
EnglishI'm full up, he said, which meant he was still trying to process everything he had been told, and didn't have room for any more just now.
- Teli vagyok - közölte, ami azt jelentette, hogy még igyekszik követni mindent, amit mondanak neki, de többre most már nincs helye.
EnglishWhat a hard copper like Sid Raymond knows about the Druids you could carve on the head of a pin and still have room for the Lord's Prayer.
Amit egy ilyen fafejű és vaskezű zsaru, mint Sid Raymond a druidákról tud, az elfér egy gombostű fején, és még a miatyánkot is rá lehet vésni.
EnglishAll Member States, even those that are under pressure from the markets, have room to consider how to deliver a measured fiscal consolidation.
Valamennyi tagállamnak, még a piaci nyomás alatt állóknak is van némi mozgástere ahhoz, hogy meghatározza a mérhető költségvetési konszolidáció kivitelezésének módját.
EnglishI think that this social dimension should have room for the problems that you refer to that did not feature so strongly in the previous strategy.
Azt hiszem, hogy a szociális dimenzióba bele kellene, hogy férjen mindaz az Önök által említett probléma, amely nem szerepelt ilyen kifejezetten az előző stratégiában.
EnglishScientific studies have shown that small businesses with simple technologies have room for good innovations, and I would very much like to emphasise this.
A tudományos kutatások megmutatták, hogy az egyszerű technológiákkal rendelkező kisvállalkozásoknál van helye az innovációnak, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni.

Other dictionary words

English
  • have room for

Search for more words in the English-Portuguese dictionary.