"have run out" translation into Hungarian

EN

"have run out" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have run out" in context.

Context sentences for "have run out" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCommissioner, we and the vast majority of the European citizens we represent have run out of patience.
Biztos úr, nekünk és az általunk képviselt európai polgárok döntő többségének elfogyott a türelmünk.
EnglishWe are in a crisis because we have run out of money.
Válságban vagyunk, mert elfogyott a pénzünk.
EnglishAs I said, in all chambers, in all countries, Question Time runs out of time - and we have run out of time.
Ahogy mondtam, minden parlamentben, minden országban kifutnak az időből a kérdések órája alatt, és itt is ezt történt.
EnglishThe truth is that you have run out of our money.
Az az igazság, hogy ön kifogyott a pénzből.
EnglishI could answer more questions, but I think that, even though I cannot see very well without my glasses, I have run out of time.
Több kérdést is megválaszolhatnék, de úgy hiszem, habár a szemüvegem nélkül nem látok túl jó, hogy lejárt az időm.
EnglishI am sorry, but we have run out of time.
Sajnálom, de kifutottunk az időből.
EnglishI know I have run out of time.
English- Her oxygen might have run out.
EnglishYou have run out of time.
EnglishNow we have run out of time.
EnglishThis, I think, is the most important fact to bear in mind in British politics or American politics, and that is: We have run out of money.
Azt gondolom, a legfontosabb tény, amit szem előtt kell tartanunk a brit politikában vagy az amerikai politikában, nem más, mint hogy elfogyott a pénz.
EnglishAnyway I have run out of time, so above all I hope, Mr Jouyet, that you will give me a clear answer, one way or the other, and I will be most grateful.
Egyébként meg kifutottam az időből, így mindenekelőtt azt remélem, Jouyet úr, hogy valamilyen módon világos választ fog adni nekem, amiért nagyon hálás lennék.
EnglishHowever, what answer do you plan to give the citizens when it emerges in five or six years time that our raw materials have run out and have been discarded or are polluting our waters?
Milyen választ szándékozik adni a polgároknak, amikor öt-hat éven belül kiderül, hogy nyersanyagaink elfogytak, kidobásra kerültek vagy vizeinket szennyezik?

Other dictionary words

English
  • have run out

Translations into more languages in the bab.la Romanian-English dictionary.