"have set" translation into Hungarian

EN

"have set" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have set" in context.

Context sentences for "have set" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI had Jimmie Horton mark the places we know of, where homesteaders have set up.
- Megmondtam Jimmie Hortonnak, hogy jelölje be az általunk ismert településeket.
EnglishI would rather have a set of authentic relics for my church, mused Queen Sollace.
Casmir király, aki teljesen elmerült a gondolataiban, szórakozottan bólogatott.
EnglishThese are precisely the goals we have set for ourselves for the next 10 years.
Ezek pontosan azok a célok, amelyeket az elkövetkező tíz évre magunk elé tűztünk.
EnglishTherefore, the level of 20% which we have currently set ourselves is very high.
Ezért a 20%-os csökkentési cél, amelyet most magunk elé tűztünk, nagyon magas.
EnglishThis would have involved a redistribution that would have set an example for 2013.
Ez egy olyan új felosztás lett volna, amely 2013-ra példaszerűen működhetett volna.
EnglishThe standards that we want have been set out clearly in the joint resolution.
Azokat a szabványokat, amelyeket követelünk, világosan leírja a közös állásfoglalás.
EnglishThirdly, I am sure that in our proceedings today, we have set a condition.
Harmadszor: biztos vagyok abban, hogy mai ülésünkön felállítottunk egy feltételt.
EnglishYou should have set it up already, idiot, Killgore didn't say to his colleague.
Már rég meg kellett volna csinálnod, te idióta, korholta magában Killgore a kollégáját.
EnglishI want to be so close behind Martel that he won't have time to set up any ambushes.'
Olyan közel akarok kerülni Martelhez, hogy ne legyen ideje csapdákat állítani nekünk.
EnglishWe have set out the conditions, and now we must proceed reasonably and prudently.
Meghatároztuk a feltételeket, most pedig ésszerűen és megfontoltan kell továbbhaladnunk.
EnglishRyan had a wild thought that a direct call might - no, he'd have to set up a meet.
Ryan azt fontolgatta, hogy felhívja a közvetlen vonalon, de aztán elvetette az ötletet.
EnglishFIPS mode requires that you have a Master Password set for each security device.
A FIPS-módhoz szükséges, hogy minden adatvédelmi eszközhöz legyen mesterjelszó beállítva.
English'it could have set those men in our path before it went on to Cimmura, however.
Lehet, hogy ezeket az embereket még azelőtt állította ide, hogy elindult volna Cimmurába.
EnglishIt is for this reason that we have to set certain limitations on the gambling market.
Ezért kell megállapítanunk bizonyos korlátozásokat a szerencsejáték-piacon.
EnglishThe United Kingdom and Ireland have already set a good example in this regard.
Az Egyesült Királyság és Írország már jó példával járt elő ezen a téren.
EnglishIn that way, every Member State can have its own clear set of procedures.
Ilyen módon minden tagállam saját meghatározott eljárásokkal rendelkezhetne.
EnglishShe does not have his deep-set eyes, and her blond hair is ashen rather than gold.
Nem örökölte ősapja mélyen ülő szemét, szőke haja inkább hamvas, mint aranyosan csillogó.
English'I doubt that the Zemochs have any really set customs about how they wear their weapons.
Kétlem, hogy a zemochiaknál lenne valamilyen berögződött szokás a fegyverviselésre.
EnglishI think that in this House we need to have debates and set forth arguments.
Véleményem szerint ebben a Házban vitatkoznunk kell és érveket kell felsorakoztatnunk.
EnglishI welcome the adoption of the deadlines that have been set by Parliament.
Örömmel veszem, hogy elfogadásra kerültek a Parlament által meghatározott határidők.

Other dictionary words

English
  • have set

Search for more words in the Czech-English dictionary.