"have several" translation into Hungarian

EN

"have several" in Hungarian

See the example sentences for the use of "have several" in context.

Similar translations for "have several" in Hungarian

to have verb
several adjective
several adverb
to sever verb

Context sentences for "have several" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, we have several, but we can only test their value by further inquiry.
-Több nyom is van, de csak további vizsgálatokkal dönthetjük el, melyik mit ér.
EnglishI have posed the question several times and received extremely evasive answers.
Több alkalommal feltettem a kérdést, és rendkívül kitérő válaszokat kaptam.
EnglishHe could have flung me several yards from himself, he was easily that strong.
Ha akarja, elröpít akár többméternyi távolságba; könnyedén kitelt volna az erejéből.
EnglishWe have received several requests for the debates on breaches of human rights.
Számos kérelem érkezett az emberi jogok megsértéseiről szóló viták ügyében.
EnglishI have mentioned several times that we need such European-level supervision.
Többször említettem, hogy ilyen jellegű európai szintű felügyeletre van szükségünk.
EnglishThe murders might have been committed in several counties, in a number of cities.
A gyilkosságokat vélhetően több megyében követték el, ott is számos különböző városban.
EnglishFor this reason, several NGOs have published various studies in this field.
Ezért számos nem kormányzati szervezet különböző tanulmányokat készített e témában.
EnglishSeveral comments have been made in this debate that aptly demonstrate this.
Itt a vitában több olyan megjegyzés is elhangzott, amely pontosan ezt demonstrálja.
EnglishWe have heard several speakers express their regret that the panels have been dropped.
Több felszólalótól is hallhattuk, mennyire sajnálják, hogy a napelemek kimaradtak.
EnglishI have hired several sniffers to find traces of them in the Trantor Mesh.
- Felbéreltem néhány kutászt, hogy keressék meg a nyomaikat a trantori hálózatban.
EnglishThe post-crisis economic world will have coalesced into several economic power centres.
A válság utáni gazdasági világ addigra több gazdasági hatalmi centrumba forr össze.
EnglishFirst we will vote on the budget, and then we have several additional points.
Először a költségvetésről fogunk szavazni, majd számos további kérdésről.
English(HU) I have spoken up several times on behalf of the traditional national minorities.
(HU) A hagyományos nemzeti kisebbségek érdekében többször is felszólaltam.
EnglishHuman rights within the European Union have been mentioned by several speakers.
Jó néhány felszólaló említette az Európai Unión belüli emberi jogokat.
EnglishOutside, there is a line of women who have waited several hours to be treated.
Odakint a nők hosszú sorokban várják már órák óta, hogy ellássák őket.
EnglishI have applied to all the big airlines and I have several promising interviews lined up.
Az összes nagy légitársaságnál jelentkeztem És sok ígéretes meghallgatásom volt már.
EnglishI have done this several times since the catch-the-eye procedure came in.
Ezt már számtalanszor megtettem a a "catch-the-eye” eljárás bevezetése óta.
EnglishI have several fundamental objections to the said Council statement.
Számos alapvető fenntartásom van az említett tanácsi nyilatkozattal kapcsolatban.
EnglishSeveral people have mentioned Poland and England and their opt-outs.
Többen említették Lengyelországot és Angliát, és az ő kívül maradási választásukat.
EnglishThe limit values have been reduced several times in the past, most recently in 1995.
A határértékeket a múltban többször csökkentették, legutóbb 1995-ben.

Other dictionary words

English
  • have several

More translations in the Turkish-English dictionary.