EN haze
volume_up
{noun}

haze (also: fog, mist, smoke)
volume_up
köd {noun}
The haze rose and then recededand then, from above, came a horrible snapping sound.
A fehér köd ismét felemelkedett, majd visszavonult - azután föntről szörnyű reccsenés hangzott.
El gasped for breath he could not find, and the white haze rose around his eyes.
Lélegzetért kapott, de nem talált és a fehér köd megvakította.
Through the muggy haze Hari saw a solid wall of people hammering toward them.
Hari a sűrű köd ellenére megpillantotta az állhatatosan feléjük nyomuló élő falat.
haze (also: fume, moisture, smoke, steam)
volume_up
pára {noun}
The haze thinned suddenly and the wall of fear splintered.
A pára hirtelen megritkult, a félelem fala megrepedezett.
There seems to be a smoke or haze over there, left of the peak, don't you think?'
Ott mintha füst vagy pára lebegne, a csúcstól balra, nem?
Then he rose and pointed directly into the center of the ominous black haze.
Akkor fölegyenesedett, és a baljós fekete pára közepére mutatott.
haze (also: blur, cloud, gloom, gloominess)
The flickering haze grew gradually brighter.
A reszkető homály fokozatosan oszlani kezdett.
Only then, the haze parted, revealing something far more beautiful, emerging from the distance.
A homály csak ekkor kezdett szétoszlani, Hari csak ekkor fedezett fel valamit mögötte.
A fresh brew of Haze floated into the room.
A Homály újabb hulláma lökődött a légbe.

Synonyms (English) for "haze":

haze
English

Context sentences for "haze" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat early all the illegal dealers turn up, selling off cheap feathers and Haze.
Hajnalban az összes illegális díler felbukkan, olcsó tollakat és Homályt árulnak.
EnglishEven birds chancing to fly too close to the deadly haze were killed in seconds.
Még a madarak is pillanatok alatt elhullottak, ha túl közel merészkedtek a vízhez.
EnglishHe stood up unsteadily and squinted into the shimmering red haze of the sun.
Bizonytalanul felállt, és belepislantott a parázsló nap fényében vöröslő ködbe.
EnglishIcicle leaned against the stranger and, through a haze, stumbled from the temple.
Jégcsap az idegennek dőlt, és elködösödött tekintettel botorkált kifelé a templomból.
EnglishI imagined the drugged haze through which she and Jason must have been seeing me.
Elképzeltem azt a kábítószeres bódulatot, amelyben Kate és Jason lát engem.
EnglishBut there was nothing to be seen of the Tigris except a thick yellow haze.
De a Tigrisen most, eltekintve a vastag, sárga párától, nem lehetett látni semmit.
EnglishHe looked at the fortress doors and windows, black holes in the gray haze.
Fölbámult az erőd ajtóira és ablakaira, mint fekete lyukakra a szürke párában.
EnglishThe drone floated above him, and Gurgeh saw the haze of a field all around him.
A drón felette lebegett, és Gurgeh egy homályos mezőt látott maga körül.
EnglishSpin-right, the view just faded away across the savannas, disappearing into haze.
A vöröses sugarak a legkisebb árnyékos részletet is napvilágra hozták.
EnglishThey plodded on through the dust and the haze as the morning drifted dully into noonday.
Továbbgázoltak a porban és párában, miközben a délelőtt lassacskán déllé változott.
EnglishThe gray haze that customarily surrounded him seemed to have thickened.
Ami az utóbbi időben állandóan körülvette, még áthatolhatatlanabbá vált volna.
EnglishThe shimmering haze vanished immediately, and black silence caved in on them all.
A ragyogó ködfátyol rögtön eltűnt, és a sötét csend magába zárta őket.
EnglishAs they went south the fume of Rauros rose and shimmered before them, a haze of gold.
Ahogy dél felé haladtak, ott szállt fel s szivárványlott előttük a Rauros párafüggönye.
EnglishHere and there, little breezes crept over the polished waters beneath the haze of heat.
Itt is, ott is lenge kis szellők suhantak át a hőségen a víz csiszolt felszíne fölött.
EnglishThe afternoon was humid, the struggling sunlight dull with exhaust haze.
A délután párás volt, az időnként előbukkanó napfény kipufogófüsttel teli.
EnglishThere was a haze of acrid smoke and the stench of alcohol and Analogue.
Maró füst, alkoholbűz és az azonosulás csípős szaga terjengett a levegőben.
EnglishThrough a haze of blood I saw Mandy pulling the goth girl back, away from my tender features.
A vérködön keresztül láttam, hogy Mandy elrántja a gótlányt, el védtelen arcomtól.
EnglishVanye saw her in clearer light this time, without the haze of fever.
Vanye most már jobban szemügyre vehette, mivel látását nem homályosította el a láz.
EnglishIn a haze of muted colors, the women passed me, in rags and silks, and dark cloaks.
Színes ködként vonultak el mellettem az asszonyok, rongyokban, selymekben, sötét köpönyegben.
EnglishExcept for a faint purple haze near one bright star, there were no more signs of the battle.
Egy kisebb, vörösen derengő ködfolttól eltekintve semmi jele nem látszott a harcnak.