"headlong" translation into Hungarian

EN

"headlong" in Hungarian

EN

headlong {adjective}

volume_up
headlong (also: abrupt, dead, hasty, momentary)
She needed to have the rug of routine pulled out from under her, to be tumbled headlong into the mystery of life.
Hirtelen úgy érezte, kirántották alóla a valóság szőnyegét, és hanyatt esik az élet titkai közé.

Synonyms (English) for "headlong":

headlong

Context sentences for "headlong" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe clutched the arms of his seat as though he might tumble forward and fall headlong.
Úgy markolta az ülés karfáját, mintha attól félne, hogy előredől és orra bukik.
EnglishLancelet flung himself headlong from his horse and took Gareth into a strong embrace.
Lancelet egyenesen a fiú karjába vetette magát, és hosszan ölelték egymást.
EnglishA savage, surprisingly powerful tug pitched him forward, headlong over the edge of the disc.
Egy durva, meglepően erős rántás hatására előrebukott, s lezuhant a korongról.
EnglishOur headlong progress, as if motion was purpose and purpose inherently virtuous.
A fejvesztett fejlődés, mintha a mozgásnak célja lenne, s a cél önmagában is dicsőséges volna.
EnglishBut there she ran headlong into the arms of a man emerging from a small side door.
De itt egyenesen egy mellékajtóból kirohanó alak karjába rohant.
EnglishHis tactical display showed that two of the TIE fighters had survived his headlong strike.
A taktikai kijelző azt mutatta, hogy két TIE túlélte az előbbi rohamot.
EnglishThe steep slope of dissolution began with a skid, only to become a headlong run.
A megsemmisülés felé vezető meredek út egy kis csúszással indul, amit megállíthatatlan rohanás követ.
EnglishHannibur opened his mouth in a last, trailing snarl, and crashed headlong to the floor....
Hannibur még eltátotta száját, hogy utánuk kiáltson, azután arccal előre a padlóra zuhant...
EnglishLike a deathly wind, our lives swirling like dust amidst its headlong rush?
Halálos széllel, melyben cseppnyi létünk porszemként lebeg?
EnglishHe supposed she was saying something to him, shouting objections to his heedless, headlong westward rush.
Tudta, hogy a lány mondott is neki valamit, de a szavak nem jutottak el a tudatáig.
EnglishThose things and the headlong speed of the galley saved them.
Ez s a tekintélyes sebesség óvta meg a gályát s utasait a pusztulástól.
EnglishThe exuberant melodies and syncopated rhythms seemed in time and sympathy with the headlong rush of
A melódia és a ritmus, mintha alkalmazkodott volna a száguldáshoz.
EnglishThe beam caught Alacrity full in the face, stretching him headlong on the rich, imitation-Persian carpet.
A sugár telibe kapta Alacrityt, és ő hason fekve elterült a vastag, perzsa-utánzat szőnyegen.
EnglishThis time, at first, there was no headlong plunge into nothingness.
Ezúttal nem a semmibe való zuhanás képzete kísértette.
EnglishHis headlong plummet became a slow fall, the thick air stopped shaking him and the slipstream became a gentle breeze.
Halálugrása lusta eséssé szelídült, a sr leveg már nem rázta-cibálta a végtagjait.
EnglishAnyone who approached these secrets without the proper preparation would plunge headlong into the Abyss!
Aki a kellő előkészületek nélkül megértené ezeket a titkokat, az mindjárt alázuhanna a Mélységbe!
EnglishI collided with the other two in the dark, and fell headlong.
Csodálkozom, hogy a mentősereggel nem találkozott
EnglishHis habit of laconic implication was trampled in the headlong talk, of course; the enhancers were taking hold.
Akarata ellenére belekeveredett néhány beszélgetésbe, és kénytelen volt végighallgatni pár szónoklatot.
EnglishLike hatchlings borne on the tide, the peoples of two kingdoms were rushing headlong into deep, deadly waters.
A két királyság népe úgy rohant a mély, veszedelmes vizek felé, mint megannyi frissen kikelt kis halacska.
EnglishThey swept around the shoulder of rock and charged headlong into the Thyran soldiers who were coming from the guardpost.
Megkerülték a sziklatömböt, és egyenesen nekirontottak az őrházból feléjük siető thyrai katonáknak.