"Health Check" translation into Hungarian

EN

"Health Check" in Hungarian

See the example sentences for the use of "Health Check" in context.

Context sentences for "Health Check" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSubject: Proposed increase in modulation in the context of the CAP Health Check
Tárgy: A moduláció javasolt növekedése a KAP "egészségügyi ellenőrzés” keretében
EnglishThis health check is not a fundamental reform of the common agricultural policy.
Ez az állapotértékelés nem jelenti a közös agrárpolitika alapvető reformját.
EnglishWe will undoubtedly return to this subject when we deal with the Health Check.
Erre a kérdésre kétségtelenül vissza fogunk térni a állapotfelmérés tárgyalásakor.
EnglishThe crucial debate on milk will take place in connection with the Health Check.
A kulcsfontosságú vita a tejről a KAP felülvizsgálatával kapcsolatban történik majd.
EnglishThe Health Check will now confirm the validity of this twofold objective.
Az állapotfelmérés most meg fogja erősíteni ennek a kettős célnak az érvényességét.
English. - We support the general thrust of the report on the Health Check on the CAP.
írásban - Támogatjuk a KAP állapotfelméréséről szóló jelentés általános irányvonalát.
English. - (NL) The CAP 'health check' is an extensive and important area.
írásban. - (NL) A KAP állapotfelmérése egy átfogó és lényes terület.
EnglishI would be quite prepared to discuss that too in the context of the Health Check debate.
Én készen állok erre, hogy ezt is az KAP felülvizsgálati vita összefüggésében vitassuk meg.
EnglishHow are you preparing for the health check, the mid-term review of the Financial Perspective?
Hogyan készülnek a pénzügyi terv felülvizsgálatára, félidős értékelésére?
EnglishAgriculture in areas with natural handicaps: A special health check (
Gazdálkodás a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken: állapotfelmérés (
EnglishMr President, any health check needs measurement and assessment.
Elnök úr! Bármiféle állapotfelméréshez mérésre és értékelésre van szükség.
EnglishDo you think that the EIT will play a role in the mid-term review and the Health Check as well?
Gondolja, hogy az ETI szerepel majd a félidős értékelésben és az állapotfelmérésben is?
EnglishWe are voting against the EU's proposals for a 'health check' of the CAP.
Mi a KAP állapotfelméréséről foglalkozó jelentés ellen szavazunk.
EnglishA review of the CAP Health Check would be an ideal forum in which to address these issues.
A KAP állapotfelmérésének áttekintése jó fórum lehetne ezeknek a kérdéseknek a megbeszélésére.
EnglishAs I say, I look forward to the future and the health check.
Amint mondottam, én örömmel várom a jövőt, és a KAP felülvizsgálatát, a health check-et.
EnglishIn November of this year the Commission is to present a communication on the matter of a health check.
Idén novemberben az állapotfelmérés témakörében a Bizottság állást foglal.
EnglishUndoubtedly a key theme for 2008 is the Health Check for the common agricultural policy.
Kétségtelen, hogy 2008-ban az egyik kulcsfontosságú téma a közös agrárpolitika állapotfelmérése lesz.
EnglishIt is almost as if we are destroying the progress that we made in connection with the health check.
Szinte már tönkretesszük azt az előrelépést, amit az állapotfelméréssel összefüggésben elértünk.
EnglishAgriculture in areas with natural handicaps: A special health check (short presentation)
Gazdálkodás a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken: állapotfelmérés (rövid ismertetés)
EnglishPerhaps the health check is the perfect opportunity to do this.
Talán az állapotfelmérés adja ehhez a tökéletes lehetőséget.

Other dictionary words

English
  • Health Check

Even more translations in the English-German dictionary by bab.la.