"healthy" translation into Hungarian

EN

"healthy" in Hungarian

EN healthy
volume_up
{adjective}

healthy (also: fine, fit, hale, robust)
A healthy individual is a sine qua non for a healthy society.
Az egészséges személy az egészséges társadalom sine qua non-ja.
A healthy banking system is a prerequisite for a sustainable economic recovery.
Egy egészséges bankrendszer a fenntartható gazdaságélénkítés előfeltétele.
We should not simply preach healthy living and healthy nutrition.
Nemcsak egyszerűen prédikálnunk kell az egészséges életmódról és az egészséges táplálkozásról.

Context sentences for "healthy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. - (SL) This report concerns everyone - the sick and the healthy.
előadó. - (SL) Ez a jelentés mindenkit érint - a betegeket és az egészségeseket.
EnglishHealthy exercise enables us to prevent these problems in the best possible way.
Az egészségügyi testmozgás a lehető leghatékonyabb módon segít e gondok megelőzésében.
EnglishA man is not a tree, but the noxious miasma of this forest cannot be healthy.
Az ember ugyan nem fa, de a mérges kipárolgások számunkra sem egészségesek.
EnglishI recalled the strict healthy diet that I'd put myself on in preparation for my search.
Negyven perccel később megfeküdte a gyomromat az elfogyasztott húsos szendvics.
EnglishIn reconstituting himself, he could easily remake his flesh whole and healthy.
Amikor újra összerendezi magát, egyszerűen elfeledkezik a sebről, újra ép lesz a válla.
EnglishAnyway, the money's still in stocks, and the market looks pretty healthy at the moment.
Sose tudhatja az ember, mikor jön egy kedvező alkalom, és hobbinak sem utolsó.
EnglishSometimes it seems like it's only the bad people who stay healthy and prosper.
Néha már olyan, mintha csak a rossz emberek élnének sokáig, egészségben.
EnglishHealthy exercise is one of the specific priority areas in this report.
Az egészségügy érdekében kifejtett mozgás különleges hangsúlyt kap e jelentésben.
EnglishIt's a wonder Mona had been born at all, let alone robust and healthy.
Kész csoda, hogy Mona egyáltalán megszületett, pláne ilyen harsogó egészségben!
EnglishMy tongue, larynx and vocal cords were still healthy and unaffected.
A nyelvem, a gégém és a hangszallagjaim még egészségesek és érintetlenek voltak."
EnglishHe walked back to the snowmobile and gave the side of it a good healthy kick as he went by.
Visszament az aeroszánhoz, és menet közben jó alaposan belerúgott az oldalába.
EnglishEvery attempt would be made to keep the first group of aboriginals healthy.
Mindent el kell követni azért, hogy jó egészségben tartsák az első csoport bennszülöttet.
EnglishShe was pale with a sort of natural paleness and she looked healthy enough.
Sápadt volt, de természetesen sápadt, és elég egészségesnek látszott.
EnglishPouring a healthy splash of after-shave into each sock, Venkman smiled.
Miközben bőségesen meglocsolta a zokniját after-shave-vel, elmosolyodott.
EnglishIf this continues, Lt La Forge, nobody will be healthy enough to care.
Ha ez így megy tovább, La Forge hadnagy, ez már senkit sem fog érdekelni.
EnglishThey said there'd be more men, the driver complained, but nobody healthy showed up.
Nem is húzódozott már, amikor a temetkezési vállalkozó belekarolt.
EnglishThe partnership needs to be healthy and beneficial to both parties.
A partneri kapcsolatnak egészségesnek és mindkét fél számára előnyösnek kell lennie.
EnglishNot real healthy to handle, Gregory said, leaning against a stanchion.
Eléggé káros tud lenni az egészségre támasztotta neki Gregory a homlokát a válaszfalnak.
EnglishAfter all, whoever decided that competition is always and without exception a healthy attribute?
Végül is ki döntött úgy, hogy a verseny mindig, minden körülmények között jó dolog?
EnglishYou make a good living, work fifteen years, maybe more, and you're healthy at the end of it.
Jól meg lehet élni belőle, tizenöt év után visszavonulhat, és az egészsége sem megy rá.