EN

heave {noun}

volume_up

Context sentences for "heave" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe drank until a powerful but painless cramp caused her to heave it all back up again.
Addig ivott, míg egy erős, de fájdalmatlan görcs hatására ki nem okádta az egészet.
EnglishOnce more Jack led them along by the suck and heave of the blinding sea.
Jack újra átvette a vezetést a vakítóan csillogó, ki-be lélegző óceán mentén.
EnglishI could see the folds of her dress heave slightly beneath the edge of her cape.
Láttam, hogy ruhájának redői kissé felemelkednek a köpeny széle alatt.
English'Saw-' I started to say 'Sorry', then the word turned into a heave.
Ne azt akartam mondani, Ne haragudj", de aztán a szó inkább okádássá változott.
EnglishThe gases from so much decay made the earth heave five feet into the air.
A rettentő bomlásból származó gázok másfél méterrel megemelték a talajt.
EnglishHis chest gave a heave against her; she felt the breath pour out of him, hot against her face.
Mellkasa megrándult, kiáradt belőle a lélegzet, forrón legyezte Rowan arcát.
EnglishThe stuff doubles your heart rate and makes you heave everything in your stomach.
A főzet kétszeres sebességre kapcsolja a szívet, és az ember kiteszi tőle a teljes gyomortartalmát.
EnglishWhilst you heave that ruin of a body onto the throne, Hannan Mosag?
Miközben te felvonszolod a roncsot, ami a testedből maradt, a trónra?
EnglishI thought I'd never get out until Yoda used the Force to heave my ship out of the water.
Azt hittem, sohasem tudok elmenni innen, de Yoda az Erő segítségével kiemelte a gépem a mocsárból.
EnglishThen, with a convulsive heave of her shoulder and belly muscles, she tried to boost herself all the way up.
Váll- és gyomorizmai görcsösen megfeszültek, igyekezett egészen felkapaszkodni.
EnglishWith a great heave, she rolled him over and pumped a good quart of seawater out of his lungs.
Erélyes rántással hasra fordította a férfit, és derekas adag tengervizet pumpált ki a tüdejéből.
EnglishThen the fallen sheet of rusty tin began to heave itself up and down, as if it were breathing.
Azután a rozsdás bádogtető hullámzani kezdett, mintha lélegezne.
EnglishAnd it is I, Khayman, their trusted steward, who must gather these bodies and heave them into the pit.'
És nekem, Haimannak, hű sáfárjoknak kell összeszednem e hullákat s a verembe vetni őket!
EnglishI saw her chest heave beneath the white flannel nightgown, and her hand trembled loosely on the quilt.
Melle zihált a fehér hálóing alatt, keze lanyhán reszketett a takarón.
EnglishOh, then it is you, doctor, said the voice, with a great heave of relief.
-Ó, maga az, doktor! - mondta a hang megkönnyebbülve.
EnglishLike as not he'll heave anything that comes handy at you.
Szinte biztos, hogy az ember fejéhez vágja, ami a keze ügyébe kerül.
EnglishOne force had a sudden advantage over another, and spiritual continents began to shrug and heave.
Egy erő hirtelen fölébe kerekedett egy másiknak, és lelki kontinensek kezdtek vonaglani, hullámzani.
EnglishAll you got to do is grab and hold when I heave.
Csak meg kell húznotok és feszítenetek a kötelet, ha megemelem a kocsit.
EnglishI had to really heave against it to get it moving, and then it wanted to move along the shore.
Igencsak neki kellett rugaszkodnom, hogy megmozdítsam, és akkor is csak a part mentén akart volna haladni.
EnglishHe was heavy, but I could easily heave him over my shoulder.
Az áldozat nehéz volt, mégis a vállamra tudtam kanyarítani.