"heavens" translation into Hungarian

EN

"heavens" in Hungarian

HU

EN heavens
volume_up
{only plural}

heavens (also: sky, vault, cope of heaven)
Indeed, the starry heavens brought him a strange, painful emotion.
Különös, fájó megindulással töltötte el a csillagos égbolt.
One day she will read the stars and know all the wisdom of the world and the heavens.
- Egyszer majd olvasni tud a csillagokban, és megismeri a világ meg az égbolt minden titkait.
The heavens there are all glowing fire, bright gold when the sun shines, silver at night.
Eleven tűz az égbolt felettük, aranyszínű napközben, ezüstöséjszaka.

Context sentences for "heavens" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was a perfect day, with a bright sun and a few fleecy clouds in the heavens.
Csodálatos idő volt, ragyogott a nap, csak néhány fodros bárányfelhő úszott az égen.
EnglishRejoice, you heavens and you that dwell in them commands St John in Revelation.
"Ezért örüljetek egek, s kik lakoztok bennük", mondá Szent János Jelenése.
EnglishDeities of all the predictable sorts belonged to the tribe of the heavens.
A lehető legkülönbözőbb sorsú istenségek képviseltették magukat a mennyei karban.
EnglishAnd he would know that for essentially every celestial object in the heavens.
És ugyanezt tudná tulajdonképpen minden objektumról, ami csak van az égen.
EnglishBy the light of the heavens I read more of the story of Sam Spade and the Maltese Falcon.
Olvastam még egy kicsit a csillagfényben Sam Spade-ről és a máltai sólyomról.
EnglishAnd I call it "Hells and Heavens" because it's daily hells and daily heavens.
Azért neveztem úgy, hogy "Mennyek és poklok", mert mindennapi mennyeket és poklokat ábrázol.
EnglishSome people are born in hells, and against all odds, they make it to heavens.
Néhányan poklokban születnek, és minden ellenére elérik a mennyeket.
EnglishUsing the very first telephone, Watson was in fact dialed into the heavens.
Az első telefont használva, Watson tulajdonképpen a mennyet tárcsázta.
EnglishMuhammad, the Prophet, came also from Mecca to our land to be lifted into the heavens.
Mohamed, a mi prófétánk Mekkából vándorolt erre a vidékre, és innen emelkedett az egekbe.
EnglishSo strong, in fact, that it reached forward into the heavens and split the sky.
Gyakorlatilag oly erővel, hogy felért az égig és rést ütött rajta.
EnglishThen, like a miracle, literally out of the heavens, Weir's executors had contacted Earthservice.
Akkor, mintegy csodaként, Weir kurátorai kapcsolatba léptek a Földszolgálattal.
EnglishAnd he certainly didn't have the air of a celibate; good heavens, no!
Nincs joga féltékenykedni rá, hiszen kettejük között nincs semmi komoly.
EnglishThere Have Been Signs in the Heavens, I said, To Warn Us from This Place --
Mondám: jeleket láték az égen, hogy óvakodjunk attól a helytől...
EnglishSo the whole "Hells and Heavens" is about free will and determinism.
Szóval az egész "Mennyek és poklok" a szabad akaratról és az eleve elrendeltségről szól.
EnglishHis colleagues in At­lanta had praised him to the heavens in an e-mail about his earlier story.
Az atlantai kollégák egekig magasztalták e-mailjükben szimata és leleményessége miatt.
EnglishGood heavens, Mrs. Baker said, your pajamas are soaked with sweat.
- Édes istenem - szólalt meg Mrs. Baker -, a pizsamája teljesen átázott az izzadságtól.
EnglishBirds descending from the heavens... like winged messengers from above, beckoning.
A madarak eltűnnek az égen... mint szárnyas hírvivők fentről.
EnglishBut had it not been proven at Umballa that his sign in the high heavens portended War and armed men?
Tán nem bizonyult be Umballában, hogy az ő jele a csillagokban háborút jelent?
EnglishThe most elaborate, complete representation of the heavens that I have ever seen.
Ez a legtökéletesebb mása a mennyeknek, amit valaha láttam.
EnglishHeavens, you'll be sharing leaders with the Emperor himself tonight!'
Hiszen ma este az Uralkodóval együtt szerepel majd a vezércikkekben!