"heavenward" translation into Hungarian

EN

"heavenward" in Hungarian

EN heavenward
volume_up
{adverb}

heavenward (also: heavenwards)
Egymillió veréb szállt az ég felé.
The razor-edged steel glinted in the starlight, pointing heavenward.
A borotvaéles penge most felfelé meredt, az ég felé.
And he raised his arm, first finger pointing heavenward as if he were an angel about to give the Word of the Lord.
Felemelte karját, mutatóujja az ég felé meredt, akár egy isten igéjét átadni készülő angyalé.

Synonyms (English) for "heavenward":

heavenward

Context sentences for "heavenward" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe had clasped his hands as if in prayer, and his eyes were turned heavenward.
Összekulcsolt kézzel ült, mint aki imádkozik, és tekintetét az égnek emelte.
Englishsigh and roll your eyes heavenward and say, 'Elenes In your most despairing tone.' her eyes went hard.
Sóhajts, forgasd a szemed, és mondd a leglemondóbb hangsúllyal, hogy elének....
EnglishHigh above the unsuspecting Janosz, the portrait of the all-evil Vigo rolled its eyes heavenward.
Magasan fent, a gyanútlan Janosz felett, az ördögien gonosz Vigo portréja az égre emelte a szemét.
EnglishIts heat was too great, and surely their souls had fled Heavenward like nightingales that had drifted into the smoky blast.
Bizonyos, hogy lelkük fecskeként kelt szárnyra, és felrepült a füstből az égbe.
EnglishTalen rolled his eyes heavenward, but didn't say anything.
Talen csak a szemét forgatta, de nem szólt semmit.
EnglishBring them up in glass elevators, heavenward to see ...
Üvegliftekben vidd fel őket, hogy lássák...
EnglishWe could just wander heavenward through this tree.'
Ezen a fán föl lehetne kapaszkodni az égig!
EnglishSent that child's true soul Heavenward.
Felküldte annak a gyermeknek a tiszta lelkét az égbe.
EnglishHe looked heavenward through the giant trees.
Az eget nézte az óriás fák ágai között.
EnglishDark threads of energy moved through her veins and leaped from her fingertips, forming delicate shapes on the air, and then fled heavenward.
Vénáin sötét energiaszálak kúsztak végig, hogy aztán ujjbegyeiről lepattanva a levegőben finom mintákká váljanak és az égbe szökjenek.
EnglishI turned my head from left to right, and then I looked Heavenward at the disappearing mosaics which became one with the rising, roiling white clouds.
Jobbra-balra fordítottam a fejemet, aztán az égre néztem, az eltűnő mozaikokra, amelyek eggyé váltak a hömpölygő, fehér fellegekkel.
EnglishShrive me my sins, and send me flying clean and pure heavenward where I may take my place among the angels of the sky and rejoice forever in transcendent bliss!
Oldozzon fel bűneim alól, hogy lelkem tisztán és makulátlanul szárnyalhasson a mennyországba, elfoglalhassa helyét az angyalok között, és élvezhesse az üdvösség boldogságát!
EnglishThe mysterious stranger was looking at me, and I could have sworn I saw Mount Vesuvius above the city as it roared and belched its fatal cloud Heavenward, pitching the city into panic far below.
A titokzatos idegen engem nézett, és esküszöm, láttam a Vezúvot, ahogy bőgve böfögi az égre a gyilkos felhőt, halálos rémületet keltve a földön!