"heavier than" translation into Hungarian

EN

"heavier than" in Hungarian

See the example sentences for the use of "heavier than" in context.

Similar translations for "heavier than" in Hungarian

heavy adjective

Context sentences for "heavier than" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHis inert weight, heavier than he had expected, ripped the rope through his fingers.
Himbálódzó teste sokkal súlyosabb, mint sejtette, szinte kitépi markából a kötelet.
English75%of your five million have not picked up anything heavier than a pencil.
Az Ön öt milliójának 75%-a nem emelt még semmit, ami nehezebb egy ceruzánál.
EnglishThe band around his chest was hotter and heavier than ever, and he could hardly breathe.
Az abroncs a mellén súlyosabb, forróbb, mint valaha, és alig bírt lélegezni.
EnglishBut its contents, which made a thunking sound, were much heavier than a cake.
Tartalma azonban, mely tompa, guruló hangot adott jóval nehezebb volt.
EnglishThe word hung between them, suspended in the silence, heavier than her perfume.
De a lány jelenléte csak fájdalmat okozott neki, és ez a fájdalom haragként csapódott le benne.
EnglishI'll take Zabal's mountain parka, too, it's heavier than mine, and leave mine for him.
Én is elviszem Zabal hegymászó ruháját, mert melegebb, mint az enyém, s azt itthagyom neki.
EnglishThe wind subsided, and the rain came straight down, even heavier than before.
A szél elállt, az eső függőlegesen hullt, erősebben, mint valaha.
EnglishIt was five inches wide and much heavier than the one Trot had given me.
Legalább tíz centi széles volt, és sokkal vastagabb, mint az, amit Trot rám hagyományozott.
EnglishDerrick bet heavily, heavier than any white person at the table.
Nagyobb tétben fogadott, mint az asztalnál bármelyik fehér bőrű játékos.
EnglishIt was heavier than all Mars and it bucked and fought him like a live thing.
Súlyosabb, mint maga a Mars, a tetejébe rakoncátlan: úgy küzdött a férfival, akár valamiféle élőlény.
EnglishHe was a good thirty pounds heavier than any other Team-2 member.
Legalább tizenkét kilóval volt nehezebb a 2-es egység többi tagjánál.
EnglishTraffic was light, though heavier than in most cities at two-thirty on a Sunday morning.
Alig volt forgalom, bár mégis jóval nagyobb, mint bármely más városban vasárnap hajnali fél háromkor.
EnglishI also worry about Sir Pom-Pom; he is heavier of mood than a boy his age should be.
Ugyanakkor aggódom Sir Pom-Pom miatt is; sokkal komolyabb, mint egy hozzá hasonló korú fiúnak lennie kellene.
EnglishMuch heavier than the handset of a Princess phone.
Sokkal nehezebb, mint mondjuk egy modern Princess-telefon műanyag kagylója.
EnglishHis breathing was far heavier than usual, but pain was always a bad thing for the endurance.
A légzése valamivel szaporább volt a szokásosnál, de a fájdalom mindig rosszat tesz az állóképességnek.
EnglishShe took off her glasses as if they were suddenly much heavier than they had been heretofore, an unbearable weight.
Levette a szemüvegét, mintha hirtelen nagyon nehéz lett volna, elviselhetetlenül nehéz.
EnglishIt was heavier and sturdier than most chains, but it was not one-tenth as effective as she probably thought it was.
Vastagabb volt a legtöbb láncnál; de korántsem olyan hatásos, mint ahogy a nő gondolta.
EnglishThe landing was heavier than they expected—some maladjustment in the building's grav-fields.
Öt szinttel lejjebb hatalmas zökkenéssel állt meg - valami meghibásodás történhetett az épület gravitációs mezőjében.
English(PL) Depleted uranium is 70% heavier than lead.
(PL) A szegényített urán 70%-kal nehezebb, mint az ólom.
EnglishHis mind, heavier than his body, slumbered.
Lelke még jobban elnehezedett testénél, és állandóan aludt.

Other dictionary words

English
  • heavier than

Search for more words in the English-Hungarian dictionary.