"heavily" translation into Hungarian

EN

"heavily" in Hungarian

See the example sentences for the use of "heavily" in context.

Context sentences for "heavily" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSidewinder's main street was already heavily powdered, the center line obscured.
Sidewinder főutcája már egészen kifehéredett, eltűnt középről a szaggatott vonal.
EnglishShe is to all outward appearances very heavily protected and very well cared for.
Minden külső jel szerint nagyon is vigyáznak rá, és nagyon jól gondoskodnak róla.
EnglishMany authors feel this pressure, but non-Western authors feel it more heavily.
Rengeteg író érzi ezt a nyomást, de a nem-nyugati írók még ennél is jobban érzik.
EnglishAcross the narrow aisle, the table for the defense is rather heavily populated.
A szűk folyosó túlsó oldalán a védelem asztalánál igen népes társaság gyűlt össze.
EnglishThe wizard, breathing heavily, pushed through the bead curtain in the archway.
A varázsló szaggatott levegőt vett, majd elhúzta a járatot elfedő gyöngyfüggönyt.
EnglishDaala and Pellaeon emerged, accompanied by half of her heavily armed stormtroopers.
Daala és Pellaeon hadseregnyi rohamosztagos kíséretében kiszálltak az űrsiklóból.
EnglishGordon felt his way back to the trunk of a fallen tree and sat down heavily.
Gordon visszatapogatózott a kidőlt fa törzséhez, és kimerültén a földre rogyott.
EnglishLeaning heavily on his cane, he lifted the glass and took only a taste of it.
Elliott a botjára nehezedve felemelte a poharat, de csak épphogy belekortyolt.
EnglishThen she opened the Bible and photographed the most heavily underlined pages.
Ezután kinyitotta a bibliát és lefényképezte a legvastagabban aláhúzott oldalakat.
EnglishThey had exquisite arched black eyebrows, heavily lidded eyes with thick eyelashes.
Lélegzetelállítóan ívelő, sötét szemöldökük, súlyos szemhéjuk, sűrű pillájuk volt.
EnglishIt rained so heavily they thought for a while they would have to delay the burning.
Annyira zuhogott, hogy egy darabig attól tartottak, el kell halasztani az égetést.
EnglishIt was shallow, grown heavily with weeds; in some seasons it was dry here.
A víz sekély volt, telis-tele vízinövénnyel; nyáron itt néha teljesen kiszáradt.
EnglishHe moved with a peculiar hunching motion, leaning heavily on a gnarled walking stick.
Görnyedten mozgott, minden lépésnél nehézkesen támaszkodva egy göcsörtös botra.
EnglishThey were old, in fact, learned, with heavily creased faces and prim formal attire.
Két finom angol úr, idősek, tanultak, mélyen barázdált arc, nett, formális öltözet.
EnglishHe was sweating heavily and his left wrist throbbed, but there was no headache.
Teste verejtékben úszott, bal csuklója lüktetett, de fejfájást nem érzett.
EnglishIt was curved, about five or six inches long and heavily padded with black leather.
Tizennégy-tizenöt centiméter hosszú, ívelt, fekete bőrrel kipárnázott fémlemez volt.
EnglishA heavily laden branch cracked, unable to bear the weight of one more dingy snowflake.
Egy ág hangosat roppant, megadta magát egy utolsó piszkosfehér hópehely súlyának.
EnglishPatrol craft Baoji heavily damaged but under way, moving southwest at five knots.
A Baodzsi járőrhajó súlyosan megsérült, de úszik, délnyugati irányba tart öt csomóval.
EnglishHe sat down heavily with his back to the cool metal and drew out the message-bomb.
Ledöccent a fedélzetre, hátát a hűvös fémfalnak vetette, és előszedte az üzenőbombát.
EnglishThe gates had obstacles against intruders by being heavily wired on the inside.
Kapurácsozatán sűrűn befonó drótháló tette még nehezebbé az esetleges behatoló dolgát.

Other dictionary words

English
  • heavily

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Thai dictionary.