"heavily armed" translation into Hungarian

EN

"heavily armed" in Hungarian

See the example sentences for the use of "heavily armed" in context.

Similar translations for "heavily armed" in Hungarian

armed adjective
Hungarian
to arm verb
arm noun

Context sentences for "heavily armed" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDaala and Pellaeon emerged, accompanied by half of her heavily armed stormtroopers.
Daala és Pellaeon hadseregnyi rohamosztagos kíséretében kiszálltak az űrsiklóból.
EnglishYang was leading a troop of forty heavily armed Chinese Marines in the invasion of Davao.
Jang a davaói partraszállásnál negyven állig felfegyverzett tengerészgyalogos parancsnoka volt.
EnglishTwenty minutes later, Butch was in the office, heavily armed and working to calm Deck.
Húsz perccel később már állig felfegyverkezve az irodában volt, és igyekezett megnyugtatni Decket.
EnglishBy 1999, both groups, heavily armed and hard fighters, were still discredited.
1999-re ez két, állig fölfegyverzett, kemény katonákból álló egység még mindig nem nyerte vissza hitelét.
EnglishWhen they traveled in proximity to the Skull Kingdom, they banded together in large, heavily armed groups.
Kizárólag állig fölfegyverzett, nagy csoportokban utaztak a Koponya Királyság közelében.
EnglishAccompanied by a heavily armed Marine guard, Admiral Yin made his way to the quarterdeck and onto the receiving area.
Ha a puccs kudarcot vall, a zászlók közröhej tárgyai és viccek célpontjai lesznek.
EnglishAs Sparhawk had feared, the perimeter of their encampment was being patrolled by WarGun's heavily armed thugs.
Sparhawk félelme beigazolódott: a tábor körül Wargun állig felfegyverzett katonái járőröztek.
EnglishHe went nowhere without those two heavily armed gorillas with him, and the Cadillac itself was armor plated.
Sehová nem indult el két állig felfegyverzett gorilla nélkül, és a Cadillacje is páncélozott volt.
EnglishTwo lean, heavily armed air cutters were bearing down on them while a third flew high cover.
Két karcsú, alaposan felfegyverzett siklóhajó ereszkedett feléjük, míg a harmadik följebb maradt, hogy fedezze őket.
EnglishThe truck is armored, and it has a police escort, two cars, four men each, all heavily armed.
- A kocsi páncélozva van, és rendőrök kísérik, két rendőrautó, kocsinként négy ember, és mind állig felfegyverzett.
EnglishMore heavily armed police jumped out of the van.
Még több felfegyverzett rendőr szállt ki a repülőből.
EnglishAll the men except for me were heavily armed.
Rajtam kívül valamennyien állig fel voltak fegyverezve.
EnglishCivil Guards, and so forth, had been brought back into use and were being heavily reinforced and armed.
Egyúttal felélesztették, sőt alaposan megerősítették és felfegyverezték a háború előtti rendőrséget, a Guardia Civilt.
EnglishHeavily armed for a late night at the office.
Jól fel van szerelkezve a késői irodai munkához!
EnglishTwo heavily armed cops were watching over him.
Két állig felfegyverzett zsaru vigyázott rá.
EnglishNight Vulture suspect, heavily armed.
Éjjeli Keselyű gyanúsított, komolyan felfegyverezve.
EnglishHe hugged the moldy carpet and lifted his head just enough to see four heavily- armed men arguing by the fire.
Gordon kipislogott a nehéz, poros függöny mögül, s négy elképesztően felfegyverzett banditát látott vitatkozni a tűz mellett.
EnglishSec desk is reporting ten or more heavily armed intruders wreaking havoc on the lobby and mezzanine levels.
A biztonságiak azt jelentették, hogy tíz vagy még több állig felfegyverzett behatoló pusztításba kezdett az előtérben és a félemeleteken.
EnglishAlmost immediately they were flanked by two heavily armed Elven Hunters, who appeared soundlessly from out of the gloom to either side.
Szinte azonnal melléjük lépett két állig fölfegyverzett elf vadász, akik nesztelenül merültek föl a homályból.
EnglishThey charged on mindlessly, even though the heavily armed Church Knights were rushing to meet them.
Teljesen szervezetlenül rohamoztak, figyelemre sem méltatva azt, hogy az állig felfegyverzett egyházi lovagok már felsorakoztak, és elindultak feléjük.

Other dictionary words

English
  • heavily armed

Have a look at the Japanese-English dictionary by bab.la.