"heavily influenced" translation into Hungarian

EN

"heavily influenced" in Hungarian

See the example sentences for the use of "heavily influenced" in context.

Similar translations for "heavily influenced" in Hungarian

to influence verb

Context sentences for "heavily influenced" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCrop yields fluctuate from one year to the next, heavily influenced by the variation in extreme climate conditions.
A terméshozamok évről évre erősen fluktuálnak a szélsőséges éghajlati viszonyok változásainak súlyos befolyása miatt.
English(SV) Mr President, this is a report that is heavily influenced by the compromise between the PPE-DE and the ALDE.
(SV) Tisztelt elnök úr! Ez egy olyan jelentés, amit komolyan befolyásolt a PPE-DE és az ALDE között kötött kompromisszum.
EnglishThe budget for 2011 is heavily influenced by the crisis and the recession and this is clear, among other things, from the very tight margins.
A 2011-es költségvetést nagyban befolyásolja a válság és a recesszió, ami egyebek között az igen kis tartalékokból is látszik.
EnglishFinally, their priorities are heavily influenced by the relative values they attach to different lifestylesjust as we can see today.
Végül pedig, választásaikat gyakran a különböző életmódokhoz kapcsolt viszonylagos értékek is befolyásolják - ahogy azt ma is megfigyelhetjük.

Other dictionary words

English
  • heavily influenced

Have a look at the Indonesian-English dictionary by bab.la.