"heaviness" translation into Hungarian

EN

"heaviness" in Hungarian

See the example sentences for the use of "heaviness" in context.

Context sentences for "heaviness" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was not only the feeling of heaviness: his legs had actually begun to sink.
Már nem egyszerűen csak érezte - a lába alatt valóban süllyedni kezdett a homok.
EnglishAs the second day of their riding drew on, the heaviness in the air increased.
Ahogy telt-múlt lovaglásuk második napja, úgy nehezedett rájuk, mind nagyobb súllyal a levegő.
EnglishJonesy might have heard the heaviness in Henry's voice, but more likely it's a thing he senses.
Jonesy hallhatja is a komolyságot Henry hangjában, de valószínűleg inkább megérzi.
EnglishOn the fifth, except for a certain heaviness, no more symptoms were apparent.
Az ötödiken pedig, egy kis gyengeséget kivéve, halvány nyoma sem maradt a nemrég átélt betegségnek.
EnglishA terrible heaviness pushed down on him as he felt the tide of the battle move beyond him.
Szörnyű súly nyomta, és érezte, hogy áthömpölyög rajta a csata árja.
EnglishTo be known and described, only in the heaviness of night, when all the business of day has ended!
Amelyet csak a komor éjszakában ismernek és írnak le, miután letették a nap gondját?
EnglishHe inhaled and with some effort made the heaviness fall aside.
Mélyeket lélegezve, némi erőfeszítéssel lerázta magáról a zsibbadtságot.
EnglishA great heaviness was in all his limbs, but he roused himself with an effort and sat up.
Mintha nagy-nagy súly húzta volna le valamennyi tagját, de nagy nehezen erőt vett rajta, és felült.
EnglishBut I couldn't fight the drowsiness and heaviness any longer.
De nem bírtam tovább küzdeni az ólomnehéz álmossággal.
EnglishI had hold of her arm and I sensed her heaviness of heart.
A karját fogtam, és megéreztem, milyen szomorú.
English1 could see nothing of her, only the doors of the church which were, in spite of their great heaviness, swinging in the wind.
Nem láttam Deborah-t, csak a templomkapu szárnyait, amelyek súlyosságuk ellenére is lengtek a szélben.
EnglishShe was on her back, breathing through open mouth, her face more like an Indian's than ever with the heaviness of sleep on it.
A hátán feküdt, nyitott szájjal lélegzett és így álomba merülve még erősebben látszottak indián vonásai.
EnglishThere were no clouds overhead yet, but a heaviness was in the air; it was hot for the season of the year.
Fejük fölött még nem gyülekeztek felhők, de valahogy súlyosan nehezedett rájuk a levegő, nagyon is meleg volt az évszakhoz képest.
EnglishA great warm heaviness lay on her thighs.
Valami meleg és nagy nehezedett a combjára.
EnglishHis hand hurt; his hard-on hurt; his heart hurt, or at least some heaviness in his chest gave him the impression of heart-ache.
Fájt a keze; fájt a merevedése; fájt a szíve, vagy legalábbis valami súly nehezedett a mellkasára, ami szívfájás érzetét keltette benne.
EnglishThe entire temple shuddered, and Sparhawk felt a sudden oppressive sense of heaviness bearing down on him as if the air itself had the weight of tons.
Az egész templom megremegett, és Sparhawk többtonnányi súlyt érzett a vállára nehezedni talán maga a levegő vált ilyen nehézzé.
EnglishGordon slumped down to the rough log next to him, a heaviness filling him like the nearby Coquille, swollen from winter s snows.
Gordon letotryant mellé a durva kérgű fatörzsre, s a szíve úgy elnehezült, majd túlcsordult, akár a közeli Coquille folyó, amely felduzzadt az olvadó hótól.
EnglishYou could see now that he might make a boxer, as far as width and heaviness of shoulders went, but there was a mildness about his mouth and eyes that proclaimed no devil.
Széles, erős vállával jó bokszoló lehetne belőle, ha ugyan látszólagos harciasságát nem hazudtolja meg ártatlanul szelíd szája és szeme.
EnglishWill felt a great sullen heaviness settle over him; he'd had little strength left before the fight with his father, and now he was nearly finished.
Willre egyszerre rátelepedett a nyomottság, a tompaság; már az apjával folytatott viadal előtt se volt jó erőben, de most úgy érezte, egy másodperccel sem bírja tovább.

Other dictionary words

English
  • heaviness

Search for more words in the English-German dictionary.