"heavy blow" translation into Hungarian

EN

"heavy blow" in Hungarian

EN heavy blow
volume_up
{noun}

heavy blow (also: bash, clunk, slog, slug)
Sephrenia spoke a single word, pointing her finger, and Bellina reeled back as if she had been struck a heavy blow.
Sephrenia csak egyetlen szót mondott, de Bellina úgy tántorodott hátra, mintha erős ütés érte volna.
heavy blow (also: body blow, severe blow)
This was a heavy blow not only against the Coptic Christians themselves, but also against the tolerance which is still widespread in Egypt.
Ez súlyos csapás volt, nemcsak magukra a kopt keresztényekre, hanem az Egyiptomban még mindig elterjedtnek mondható toleranciára is.

Context sentences for "heavy blow" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMichael's face crumpled as though he'd been hit by a heavy blow.
Kb. száz év alatt a táltosok majdnem teljesen eltűnnek a Brit-szigetekről.
Englishsaid the Savage, as though some one had struck him a heavy blow.
Ó! mondta a Vadember, mintha valaki hatalmas ütést mért volna rá.
EnglishAfter all, it is undeniable that the financial and economic crises have dealt Europe a heavy blow.
Végül is tagadhatatlan, hogy a pénzügyi és gazdasági válság komoly csapást mért Európára.
EnglishHuman rights were dealt a heavy blow at the time of the presidential elections in December 2010.
Az emberi jogok 2010 decemberében komoly csorbát szenvedtek.
EnglishHad they done even so much as that, it would have been a heavy blow to us, and it might have been fatal.
Ha legalább ez sikerül neki, ez is súlyos, sőt, lehet, hogy nagyon veszélyes csapást jelentett volna.
EnglishA long breath came out slowly, and the shoulders no longer looked like a man anticipating a heavy blow.
Az arca kisimult, és már nem tartotta úgy a vállát, mint aki arra számít, hogy bármikor gyomorszájon vághatják.
EnglishLithuania has already been racked by the financial crisis and a rise in transport costs would be a heavy blow.
Litvániát súlyosan érintette a pénzügyi válság, és a szállítási költségek emelkedése súlyos csapást jelentene az országnak.
EnglishThe wordtomorrow fell like a heavy blow.
A holnap szó úgy sújtott le, mint a pöröly.
EnglishIn the surgeon's deposition it was stated that the posterior third of the left parietal bone and the left half of the occipital bone hail been shattered by a heavy blow from a blunt weapon.
Az orvos jelentésében az állt, hogy a bal koponyacsont hátsó harmadát és a nyakszirtcsont bal felét egy tompa tárggyal mért súlyos ütés zúzta be.