"heavy boots" translation into Hungarian

EN

"heavy boots" in Hungarian

See the example sentences for the use of "heavy boots" in context.

Context sentences for "heavy boots" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey wore heavy felt coats, muddy boots, and fur hats, and they didn't look friendly.
Ezek súlyos nemezbekecset, sáros bakancsot, kucsmát viseltek, és vészjósló ábrázatot.
English'They will send him to a school and put heavy boots on his feet and swaddle him in these clothes.
- Iskolába küldenek, nehéz csizmát adnak a lábadra és ebbe a maskarába bújtatnak!
EnglishMany of them missed altogether and some bounced harmlessly off his heavy tunic and boots.
Jó néhány mellément, volt, ami ártalmatlanul pattant le a felföldi vastag zubbonyáról és csizmájáról.
EnglishShe'd glided along the street like an I apparition, while he gallumped along in his heavy boots.
Mint valami jelenés, úgy suhant végig az utcán, miközben a férfi ormótlan csizmáiban alig tudta követni.
EnglishWhen crushed down by their heavy boots, it lay matted only seconds before springing back into place.
Amikor rájuk gázoltak csizmájukkal, csak másodpercekre lapultak le, aztán ismét a helyükre ugrottak.
EnglishThe bell on the door jingled again, and a state strode in, his boots heavy on the worn wooden floor of general store.
Az ajtó felől csilingelés hallatszott, egy rendőr sétált be a boltba súlyos léptekkel.
EnglishBeside his heavy boots I heard the quick patter of a girl's shoes.
Nehéz csizmája mellett egy lány cipője is kopogott.
EnglishThe heavy thump of boots reverberated throughout the house.
Nehéz, kongó léptek zavarták meg az éjszaka csendjét.
EnglishHeavy boots kicked him down and trampled over him.
Nehéz csizmák rúgtak belé és tiportak végig rajta.
EnglishClomping in his heavy boots, Madine entered another dimly lit passageway and stood waiting for Trandia.
Hamarosan elérkeztek egy olyan területre, amely mesterséges gravitációval és megfelelő nyomású légkörrel rendelkezett.
EnglishHe was five when the Germans came to lesund, big, gray-coated men who tramped around in heavy boots.
Ötéves volt, amikor németek jöttek Alesundba, hatalmas, szürke egyenruhás férfiak, súlyos bakancsaikkal legázolva mindent.
English-walked into the Mos Eisley Cantina, boots heavy with the dust of Tatooine, burning with the heat of streets scorched by two blazing suns.
belépett a mos eisley-i kantinba, a Tatuin porától nehéz csizmában, forrón az ikernapok hevétől.
EnglishHe pulled on the heavy, flexible boots and gloves, which Shea then coated with a thick pasty substance from a small container.
Elővette a súlyos, hajlékony bakancsot és kesztyűt, amelyekre Shea valami sűrű anyagot kent egy kis tégelyből.
EnglishHe removed the heavy hunting boots as well.
Levetette a nehéz vadászcsizmát is.
EnglishHe wore an open jacket, with a splotch of tar on the sleeve, a red-and-black check shirt, dungaree trousers, and heavy boots badly worn.
A kabátja nyitva volt, az ujján egy kátrányfolt; fekete-vörös kockás inget viselt, vászonnadrágot, kitaposott magas szárú cipőt.
EnglishHer feet were as silent as the promise she had given him, but his own heavy boots rang exactly like boots on the stone floor.
Amalthea úrnő lépte olyan halk volt, mint az ígéret, amit tett az ifjúnak, míg Lír herceg nehéz csizmái pontosan úgy döngtek, mint nehéz csizmák a kőpadlón.

Other dictionary words

English
  • heavy boots

More translations in the English-Thai dictionary.