"heavy breathing" translation into Hungarian

EN

"heavy breathing" in Hungarian

See the example sentences for the use of "heavy breathing" in context.

Similar translations for "heavy breathing" in Hungarian

heavy adjective
breathing noun
Hungarian
breathing adjective
Hungarian
to breathe verb
breath noun

Context sentences for "heavy breathing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTotman, a heavy-breathing, slow-moving man, received them with affability.
A lassú mozgású, szuszogó Mr. Totman végtelenül, szívélyesen fogadta őket.
EnglishIn the bed next to him, Flick was already asleep, his breathing heavy and regular.
A szomszéd ágyon Flick már aludt, és egyenletesen, hangosan szuszogott.
EnglishKinderman's breathing labored heavy in the darkness as his glance flitted here; now there.
Kinderman sípolva szedte a levegőt, míg tekintete ide-oda cikázott a sötétben.
EnglishSam sat propped against the stone, his head dropping sideways and his breathing heavy.
Samu a sziklának támaszkodott, feje hátrabillent, s nagyokat szuszogott.
EnglishHe could hear sounds without-a shuffling of feet, whispered voices, heavy breathing.
Kintről hangok hallatszottak: csoszogás, suttogás, nehéz lélegzés.
EnglishWe could hear snoring and the heavy breathing of weary people asleep at last.
A Spruill-táborból egyenletes horkolás és szuszogás hallatszott.
EnglishOnly his heavy breathing seemed to give away any sign of emotion.
Csupán erőteljesen süllyedő-emelkedő mellkasa árulta el háborgó indulatait.
EnglishRicky's breathing was heavy and they were both sweating.
Öccse szaggatottan szedte a levegőt, mindkettőjükről csurgott a verejték.
EnglishAnd then the sound of heavy breathing came through, an inevitable prelude to Sergeant Hay's conversation.
Aztán heves szuszogás hallatszott Hay rendőr őrmester megszólalásának mindenkori előjátéka.
EnglishBert's breathing became heavy and the cough more noticeable.
Bert egyre nehezebben lélegzett, és a köhögése is erősödött.
EnglishThere was a silence broken only by Philip Blake's heavy breathing.
A csöndet csak Philip Blake nehéz lélegzete törte meg.
EnglishEven after his breathing became heavy and slow, she lay wakeful, caressing him softly so as not to wake him.
A férfi melle majdnem olyan sima volt, mint az övé, alig néhány szál szőke szőr akadt rajta.
EnglishHe was paralyzed and the breathing, heavy and labored only seconds ago, had now ceased altogether.
Mitch megdermedt, légzése, ami pillanatokkal ezelőtt nehézzé és szaggatottá vált, mostanra teljesen elállt.
EnglishThey made to caress me, simultaneously becoming with great odoriferous and heavy breathing a beast with four arms.
Semmivel se voltak józanabbak az elhasalt embernél, és mímelték, hogy meg akarnak cirógatni.
EnglishHis own heavy breathing was hoarse in his straining ears.
Szinte bántotta a fülét tulajdon nehéz lélegzése.
EnglishHis breathing is heavy and his face is wet.
Donny Ray nehezen veszi a levegőt, arcán gyöngyözik a veríték.
EnglishThen the silence slowly faded, and there was a muffled sound like heavy breathing and the heat became more intense.
Majd fokozatosan megszűnt a némaság, fojtott, ziháláshoz hasonló hang hallatszott, és egyre melegebb lett.
Englishhe asked, breathing heavy.
Hogy van? kérdezte, s közben nehezen szedte a levegőt.
EnglishMy breathing got heavy, and I started sweating.
Nehezen szedtem a levegőt és elöntött a víz.
EnglishBut he heard nothing save their own heavy breathing and a quiet rush of wind through the weaving branches of their cover.
De semmit sem hallott, csak a saját szuszogását meg a szél halk surrogását rejtekhelyük összefonódó gallyai között.

Other dictionary words

English
  • heavy breathing

Have a look at the Vietnamese-English dictionary by bab.la.