"heavy cavalry" translation into Hungarian

EN

"heavy cavalry" in Hungarian

See the example sentences for the use of "heavy cavalry" in context.

Similar translations for "heavy cavalry" in Hungarian

heavy adjective
cavalry noun
Hungarian

Context sentences for "heavy cavalry" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe reckoned the number of armoured knights, light and heavy cavalry, pikemen and archers.
Felmérte a páncélos lovagok, könnyű- és nehézlovasok, kopjások és íjászok számát.
EnglishHeavy cavalry ranged behind, lances set in stirrup rests.
Mögöttük sorakozott a nehézlovasság, lándzsáik végét kengyelükre támasztva.
EnglishWith captured armour Aillas mounted a new corps of heavy cavalry, and without delay set out to the east.
A hadizsákmányként szerzett páncéloknak köszönhetően Aillas egy új csapat nehézlovasságot szerelt fel, és mielőtt lement a nap, elindult kelet felé.
EnglishThe armoured knights, with heavy cavalry and standard bearers at their backs, formed themselves into opposing ranks, their steel gleaming ominously.
A páncélos lovagok, hátuk mögött a nehézlovassággal és zászlóvivőkkel, felsorakoztak egymással szemben; fegyvereik fenyegetően csillogtak.
EnglishAillas instantly sent a force of light cavalry to harass and engage the attention of this army, without actually coming to grips with the highly disciplined core of heavy cavalry.
Aillas azonnal kiküldött egy könnyűlovassági csapatot, hogy elvonja ennek a hadseregnek a figyelmét anélkül, hogy valóságos harcba keveredtek volna a magasan képzett nehézlovassággal.

Other dictionary words

English
  • heavy cavalry

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Polish dictionary.