"heavy door" translation into Hungarian

EN

"heavy door" in Hungarian

See the example sentences for the use of "heavy door" in context.

Similar translations for "heavy door" in Hungarian

heavy adjective
door noun

Context sentences for "heavy door" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe tracks groaned as he moved the mechanisms holding the heavy door in place.
A rozsdás szerkezet kegyetlenül nyikorgott, amint a nehéz fémlemez leereszkedett.
EnglishAt the top of the stairs there was a heavy door guarded by two young Pandions.
A lépcső tetején nyíló nehéz ajtó előtt két fiatal pandion lovag állt őrt.
EnglishZaki, I need a safe place, a little house with a heavy door and a back entrance.
Szükségem van egy biztonságos helyre, erős ajtóval és hátsó kijárattal.
EnglishThe guard fitted a heavy key in the door and slid it open a few inches.
Az őr egy súlyos kulcsot illesztett a zárba, és néhány centire kinyitotta az ajtót.
EnglishThe hammering on the heavy door Tynian and Ulath were guarding grew louder.
Az Ulath és Tynian által őrzött ajtón egyre hangosabb lett a dörömbölés.
EnglishBurrk hit the shield door controls, and the heavy door ground shut.
Burrk rácsapott öklével a kontrollpanelra, és a nehéz vasajtó a helyére siklott.
EnglishHe waited until the heavy soundproofed door closed to ask his next question.
A következő kérdéssel megvárta, amíg a vastag hangszigetelt ajtó becsukódik a titkárnő mögött.
EnglishThe heavy wooden door is wide open, and through the screen I can see the shape of a small foyer.
A súlyos faajtó szélesre tárva, a szúnyoghálón keresztül belátok a kis hallba.
EnglishHe moaned again, but when he had shut the heavy inner door he felt a little better.
Újra nyöszörögni kezdett, de amikor a súlyos belső ajtót becsukta, egy kicsit jobban érezte magát.
EnglishThe heavy door suddenly swung shut, as if in a hurricane wind.
A nehéz kapu úgy csapódott be, mintha hurrikán söpört volna végig az utcán.
EnglishShe was a nice old thing and I hated to give the door the heavy shoulder.
Derék, öreg nő volt, nagyon nem szívesen erőszakoskodtam volna.
EnglishA short flight of wooden steps led to an arched, recessed opening with a heavy, studded wooden door.
Néhány falépcső vezetett egy boltíves bejáróhoz, s a nehéz, szegekkel kivert ajtóhoz.
EnglishHe opened a heavy glass door and walked into a large circular office.
Kinyitott egy súlyos üvegajtót, és belépett egy kör alakú irodába.
EnglishA highboy stood against the wall to the left of the door, a heavy dark pine piece taller than she was.
Nem tudta megmoccantani, csak azután, hogy kivette az aljából a fiókokat.
EnglishHe pushed the heavy wooden door shut with a slam, just as lack leaped.
Danny nagy csattanással belökte a nehéz faajtót, éppen abban a pillanatban, amikor Jack előreugrott.
EnglishFlick slid back the heavy metal door latch and pulled on the handles.
Flick félrehúzta a súlyos fémreteszt és lenyomta a kilincset.
EnglishThe heavy door closed quietly behind them and they began their descent into the torchlit cellar.
A súlyos ajtó halkan becsukódott mögöttük, és ők elindultak a fáklyával megvilágított pincébe.
EnglishThe heavy shield door under the icy overhang was their only sanctuary.
A nehéz fémajtó mögötti hangár volt az egyetlen szentélyük.
EnglishHe then stood in front of the main entrance to the Command Post, which was a heavy iron grate door.
A parancsnokság főbejárata előtt állt a hatalmas, vasrácsos ajtónál.
EnglishHer food would be brought to her and slid through a small aperture in the bottom of the heavy wooden door.
Az ételt felviszik a lánynak, s becsúsztatják a nehéz faajtó alatti résen.

Other dictionary words

English
  • heavy door

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Chinese-English dictionary.