"heavy fire" translation into Hungarian

EN

"heavy fire" in Hungarian

See the example sentences for the use of "heavy fire" in context.

Context sentences for "heavy fire" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'Good questions,' I said softly, and I put myself close to a pair of heavy fire-tongs.
- Jó kérdések - mondtam halkan, és közel húzódtam egy súlyos szénfogóhoz.
EnglishThey also shelled you with heavy artillery fire and with at least one railway gun.
S ráadásul nehéztüzérséggel és legalább egy sínen gördülő nehézlöveggel is lőtték az embert.
EnglishOf course I was often under heavy machine-gun fire, but usually at longish. ranges.
Természetesen gyakran lőttek rám géppuskából, de általában messziről.
EnglishThe sandcrawler had been assaulted, blasted with heavy-weapons fire, and destroyed.
Egy régi érccsille megbarnult, trapézszerű alakját pillantotta meg.
EnglishHe pulled himself along on his elbows like a soldier advancing beneath heavy machine-gun fire.
Úgy vonszolta magát a könyökén, mint a katona, aki heves géppuskatűzben nyomul előre.
EnglishThe heavy armored slab, thick enough to seal off the temple from heavy blaster fire, came crashing down.
Egy jelzést bocsátott ki, és a nehéz vasajtó, amely a bejáratot biztosította, lezuhant.
EnglishThe Fascists were still pouring a heavy fire at us from three sides, but it was coming from a greater distance.
A fasiszták keményen lőttek három oldalról is, de jóval messzibbről, mint addig.
EnglishFlashes of light from heavy weapons fire and magical blasts lit the sky with the sudden violence of summer lightning.
Nehézfegyverek torkolattüzei és mágikus energiakisülések villogtak őrült tűzijátékként.
EnglishWhile the Border Legion was pinned down by heavy fire from the archers, the giant Trolls would move the great ram into place before the city gates and force an entry.
Miközben a Határőr Légió mozdulni se tud a nyílfellegben, a hatalmas trollok odatolják a nagy kost a kapu elé, hogy betörjék.
EnglishOn the night previous to Cassander’s birthday, a pair of oxen were set to roast over the fire on heavy iron spits, along with two boars and four sheep.
A Cassander születésnapját megelőző éjszaka két vasnyársra húzott ökröt, két vaddisznót és négy birkát kezdtek el forgatni az udvaron rakott nagy tűz fölött.
EnglishJust as we got there, there was a heavy crash of rifle-fire outside, some panes of glass in the roof were shivered, and the crowd went flying for the back exits.
Éppen hogy odaértünk, amikor kívülről szapora puskaropogás hallatszott, a tetőn több üvegtábla szilánkokra tört, és a tömeg rohanni kezdett a kijáratok felé.
EnglishBut the surprise-attack was no surprise, and the militiamen were mown down by heavy fire and driven off the hill, and at nightfall the Shock Troops had to abandon the Manicomio.
De ezek után meglepetésről szó sem lehetett, a milicistákat heves tűz fogadta, leszorították őket a hegyről, és a rohamcsapatoknak hajnalban fel kellett adniuk a Manicomiót.

Other dictionary words

English
  • heavy fire

Search for more words in the Polish-English dictionary.