"heavy hand" translation into Hungarian

EN

"heavy hand" in Hungarian

See the example sentences for the use of "heavy hand" in context.

Context sentences for "heavy hand" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs humans, we are sensitive to where an object in our hand is heavy.
Mi emberek érzékenyek vagyunk arra, hogy a kezünkben lévő tárgyak hol nehezek.
EnglishHe mixed in the dark with the practiced, steady, and heavy hand of the chronic drinker.
Biztos, nem remegő, súlyos kézzel keverte az italt a sötétben, ahogy rendes alkoholistához illik.
EnglishWhat else did you call that heavy-duty invisible rubber hand, if not love?
Mert mi más lehet az a láthatatlan gumikötél, mint a szeretet?
EnglishThe heavy hand of the Imperium lay upon most official art.
A Birodalom mindig kemény kézzel irányította a művészet hivatalos formáját.
EnglishThe plastic envelope with its precious cargo felt weirdly heavy in his hand.
Teherként húzta le a kezét a kincs plasztiktokjában.
EnglishMenion prepared to spring, but a heavy hand grasped his shoulder, holding him firmly against the earth.
Menion ugrani készült, de egy súlyos kéz megragadta a vállát, és szorosan a földre nyomta.
EnglishShe climbed the dozen brick steps toward the heavy, hand-carved oak doors, hoping they were unlocked.
Felment a lépcsőkön a nehéz, faragott tölgyfa ajtóhoz és bízott benne, hogy nyitva is találja.
EnglishHis accent was heavy, Teutonic, his hand was lean and muscular.
Nehéz, németes kiejtéssel beszélt, keze keskeny és izmos volt.
EnglishAnd Oncle Julien had more than a heavy hand in it, I tell you.
Julien bácsinak vastagon benne volt a keze, én mondom neked.
EnglishHardemeyer marched up to Venkman and, after adjusting his hair, placed a heavy hand on Venkman's chest.
Hardemeyer Venkmanhoz lépett és miután elsimította a haját, súlyos kezét Peter mellére helyezte.
EnglishWith a petition to other Powers than those ofEstcarp, Simon managed to raise a heavy hand and pull that down its waiting slot.
Estcarp isteneihez könyörögve felemelte egyre nehezülő kezét, és megrántotta a kart.
EnglishMy hand grew heavy and dropped on the forgotten prayer book.
Kezem súlyosan hullott az elfelejtett imakönyvre.
EnglishThe flashlight was heavy in my hand, too heavy.
A lámpa egyszerre nehéz lett a kezemben, nagyon nehéz.
EnglishHis hand was heavy and slightly cold, too cold.
Michael keze súlyos volt és hideg, túlságosan hideg.
EnglishWhen Jim Rawlings opened his door, a heavy hand shoved him straight back down the hallway leading to his sitting room.
Amikor Jim Rawlings kinyitotta az ajtót, egy súlyos kéz belökte egészen a nappalijához vezető folyosóig.
EnglishThe moment I touched it, though, it went heavy in my hand, an everyday chrome-vanadium aircraft endwrench.
De abban a pillanatban, hogy hozzáértem, súlyosan nehezedett a markomba, megint hétköznapi króm-vanádium villáskulcs volt.
EnglishThen a heavy hand settled on his shoulder.
Aztán nagy kéz nehezedett vigasztalón a vállára.
EnglishHe put a wide, heavy hand on Jaffe's shoulder.
(Széles, nehéz kezét Jaffe vállára tette.)
EnglishA misshapen lump that sat heavy in his hand.
Egy formátlan tárgy pihent a tenyerében.
EnglishMary felt the weight of responsibility like a heavy hand between her shoulder blades, but made herself sit up lightly.
Maryre úgy nehezedett a felelősség, mintha valami súlyos döngetné a lapockája közét, de kihúzta magát, nehogy mutassa.

Other dictionary words

English
  • heavy hand

In the English-Chinese dictionary you will find more translations.