"heavy industry" translation into Hungarian

EN

"heavy industry" in Hungarian

EN heavy industry
volume_up
{noun}

heavy industry
A nehézipar befuccsolt.
We know that economies cannot prosper without heavy industry and that industry cannot exist without factories.
Tudjuk, hogy a gazdaságok nem virágozhatnak nehézipar nélkül, az ipar pedig nem létezhet gyárak nélkül.

Similar translations for "heavy industry" in Hungarian

heavy adjective
industry noun

Context sentences for "heavy industry" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe collapse of their heavy industry resulted in a significant reduction in carbon dioxide emissions, but we paid a social price for this.
Nehéziparuknak az összeomlása jelentős széndioxidkibocsátás-csökkenést eredményezett, de szociális, társadalmi árat fizettünk érte.
EnglishThe criminal regime of Lukashenko relies greatly on the income from exports of chemicals, heavy industry and textiles owned by state enterprises.
A bűnös Lukasenko-rezsim nagymértékben támaszkodik az állami vállalatok vegyipari, nehézipari és textilipari exportbevételeire.
EnglishOutside the main season in particular tourism can help to make up for locally reduced levels in fishing, agriculture, heavy industry and transport.
A főszezonon kívül főleg a turizmus segíthet pótolni a mérséklődött helyi halászatot, mezőgazdaságot, nehézipart és szállítást.
EnglishWe must additionally introduce social guarantees particularly for single mothers, women with disabilities, and women working in heavy industry.
Szociális biztosítékokat kell bevezetnünk továbbá különösen az egyedülálló édesanyák, a fogyatékossággal élő nők és a nehéziparban dolgozó nők számára.
EnglishEach had his ra­tionale for power, whether it was Defense, or Interior, or Heavy Indus­try, or in his particular case, friendship and general experience.
Mindegyiknek megvolt az oka, amiért tíz körömmel ragaszkodott a hatalmához, akár belügyminiszter volt, akár védelmi vagy nehézipari tárcavezető.
EnglishThis was unfortunately achieved through the restructuring processes implemented by heavy industry companies and in spite of dependence on fossil fuels.
Sajnálatos módon ez a nehézipari vállalatok által végrehajtott szerkezetátalakítási folyamatok révén, és a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés ellenére valósult meg.
EnglishThe Socialist heavy-industry facilities and tower blocks that are home to hundreds of thousands and which are so characteristic of the region have become symbols of energy wastage.
A szocialista nehézipari létesítmények és a térségben oly jellemző, százezreknek otthont adó panelházak az energiapazarlás szimbólumaivá váltak.
EnglishThis is essentially a directive for regulating heavy industry, but buried in the text and in the annex are a number of paragraphs that directly affect farmers.
Ez lényegében a nehézipart szabályozó irányelv, azonban a szövegben és a mellékletben több bekezdés is el van rejtve, ami közvetlenül a mezőgazdasági termelőket érinti.
EnglishIn particular, this involved developing the potential of the iron and steel industry, the heavy chemicals industry and other types of industry with detrimental effects on the environment.
Ez elsősorban a vas- és acélipar, a nehézvegyipar és egyéb olyan iparágak fejlesztését foglalta magában, amelyek káros hatást gyakorolnak a környezetre.
EnglishI would like to highlight the need for investment in modernising companies from the heavy industry sector so that they can reduce their level of pollution in the future.
Szeretném hangsúlyozni, hogy szükség van a nehézipari cégek korszerűsítésébe való beruházásra, hogy a jövőben csökkenteni tudják az általuk kibocsátott szennyezés mértékét.